Informační systém MU
ČEŠKOVÁ, Eva. Trazodon v léčbě insomnie (Trazodone in the treatment of depression). Practicus : odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2013, vol. 12, No 4, p. 15, 17-19, 4 pp. ISSN 1213-8711.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trazodon v léčbě insomnie
Name (in English) Trazodone in the treatment of depression
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Practicus : odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2013, 1213-8711.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068512
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English insomnia; z-hypnotics; sedative antidepressants; trazodone
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 7/6/2013 10:43.
Abstract
Insomnie je častou stížností v běžné populaci Dělíme ji na primární a sekundární. Prvním krokem v léčbě je úprava spánkové hygieny. Při neúspěchu saháme k farmakologické léčbě. V krátkodobé, akutní léčbě jsou užívána z-hypnotika, při déledobější léčbě sedativní antidepresiva. Trazodon patří k sedativním antidepresum ze skupiny serotonergních antidepresiv a kombinuje silný antagonismus k serotoninovým receptorům se slabou inhibicí zpětného vychytávání serotoninu. U nás je dostupný pouze ve formě s pozvolným uvolňováním. Kromě antidepresivního působení má anxiolytické vlastnosti a pozitivně ovlivňuje poruchy spánku včetně úpravy spánkové architektury. Tyto vlastnosti mohou být s výhodou uplatněny u primární insomnie i sekundární insomnie a u depresí s převažující nespavostí.
Abstract (in English)
Insomnia is a common problem in normal population and we usually differentiate primary and secondary insomnia. The first step is good slep hygiene. If this is not successful we use psychopharmacological treatment. In a short-term acute treatment Z-hypnotics are recommended, in the long-term treatment sedative antidepressant. Trazodone, a serotonergic drug, belongs to sedative antidepressants and combines a strong antagonism to serotonergic receptors with a week inhibition of the serotonin reuptake. In the Czech Republic only a slow-release form of trazodone is available. Besides its antidepressive activity trazodone is also anxiolytic and influences positively sleep disorders including the sleep architecture. These properties are advantageous in both primary and secondary insomnia and in depression with insomnia.
Displayed: 9/2/2023 07:16