STRÁNSKÝ, Jaroslav. Pojem závislá práce a jeho význam pro vymezení předmětu pracovního práva. In Dana Hrabcová. Pracovní právo 2012. Závislá práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 22-41. ISBN 978-80-210-6084-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojem závislá práce a jeho význam pro vymezení předmětu pracovního práva
Název anglicky Legal Definition of Dependent Work and its Importance for Determination of the Scope of Labour Law
Autoři STRÁNSKÝ, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Pracovní právo 2012. Závislá práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. od s. 22-41, 20 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00068517
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6084-5
Klíčová slova česky Závislá práce; Pracovní právo; Podřízenost; Ekonomická závislost
Klíčová slova anglicky Dependent Work; Labour Law; Subordination; Economic Dependence
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., učo 61012. Změněno: 8. 6. 2013 22:42.
Anotace
Zásadní otázkou z hlediska rozpoznání, zda musí být práce vykonávána podle pravidel stanovených pracovním právem, je to, zda jsou naplněny znaky závislé práce. Jako nejdůležitější znak pro rozpoznání závislé práce v současné době vystupuje znak podřízenosti zaměstnance a nadřízenosti zaměstnavatele. S ohledem na změny ve světě práce se zdá, že striktní trvání na znaku nadřízenosti vede do slepé uličky. Tento příspěvek přichází s názorem, podle nějž by měla být působnost pracovního práva rozšířena tak, aby zahrnula všechny vztahy vznikající při výkonu práce nebo služby ekonomicky závislou osobou.
Anotace anglicky
A key issue in terms of recognition, when must be the work carried out under the statutory framework created by labour law, is the fulfillment of the essential characteristics of dependent work. Among these indicators of the dependent work the performance of work within the relations of the employer’s superiority and employees’ subordination and in the employers’ name stand as the most important. With respect to the recent changes in the world of labour, the strict clinging on the subordination indicator seems to lead to a dead end. This paper supports the opinion claiming that the scope of labour law ought to be broadened in order to include relations arising in connection with the work or service performed on the basis of worker’s economic dependence.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 04:36