Informační systém MU
STRÁNSKÝ, Jaroslav. Pojem závislá práce a jeho význam pro vymezení předmětu pracovního práva (Legal Definition of Dependent Work and its Importance for Determination of the Scope of Labour Law). In Dana Hrabcová. Pracovní právo 2012. Závislá práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 22-41. ISBN 978-80-210-6084-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pojem závislá práce a jeho význam pro vymezení předmětu pracovního práva
Name (in English) Legal Definition of Dependent Work and its Importance for Determination of the Scope of Labour Law
Authors STRÁNSKÝ, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Pracovní právo 2012. Závislá práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. p. 22-41, 20 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00068517
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6084-5
Keywords (in Czech) Závislá práce; Pracovní právo; Podřízenost; Ekonomická závislost
Keywords in English Dependent Work; Labour Law; Subordination; Economic Dependence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., učo 61012. Changed: 8. 6. 2013 22:42.
Abstract
Zásadní otázkou z hlediska rozpoznání, zda musí být práce vykonávána podle pravidel stanovených pracovním právem, je to, zda jsou naplněny znaky závislé práce. Jako nejdůležitější znak pro rozpoznání závislé práce v současné době vystupuje znak podřízenosti zaměstnance a nadřízenosti zaměstnavatele. S ohledem na změny ve světě práce se zdá, že striktní trvání na znaku nadřízenosti vede do slepé uličky. Tento příspěvek přichází s názorem, podle nějž by měla být působnost pracovního práva rozšířena tak, aby zahrnula všechny vztahy vznikající při výkonu práce nebo služby ekonomicky závislou osobou.
Abstract (in English)
A key issue in terms of recognition, when must be the work carried out under the statutory framework created by labour law, is the fulfillment of the essential characteristics of dependent work. Among these indicators of the dependent work the performance of work within the relations of the employer’s superiority and employees’ subordination and in the employers’ name stand as the most important. With respect to the recent changes in the world of labour, the strict clinging on the subordination indicator seems to lead to a dead end. This paper supports the opinion claiming that the scope of labour law ought to be broadened in order to include relations arising in connection with the work or service performed on the basis of worker’s economic dependence.
Displayed: 27. 9. 2022 19:26