MUŽÍK, Vladislav, Jana ŠAFAŘÍKOVÁ, Vladimír SÜSS a Zdenka MARVANOVÁ. Cesty ke zkoumání výuky tělesné výchovy: význam Analýzy didaktické interakce (ADI) a její modifikace (MADI). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 2, s. 195-223. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cesty ke zkoumání výuky tělesné výchovy: význam Analýzy didaktické interakce (ADI) a její modifikace (MADI)
Název anglicky Approaches to analysing instruction in physical education: analysis of didactical interaction (ADI) and its modification (MADI)
Autoři MUŽÍK, Vladislav (203 Česká republika, garant, domácí), Jana ŠAFAŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Vladimír SÜSS (203 Česká republika) a Zdenka MARVANOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost, 2013, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066162
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky výuka; kvalita výuky; výuka tělesné výchovy; výzkum didaktické interakce; analýza didaktické interakce; metoda ADI; modifikovaná analýza didaktické interakce; metoda MADI
Klíčová slova anglicky instruction; instructional quality; Physical Education; research on interaction; ADI; analysis of didactic interaction; MADI; modified analysis of didactic interaction
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549. Změněno: 9. 6. 2013 16:34.
Anotace
Výuka tělesné výchovy je zkoumána z různých úhlů pohledu od poloviny minulého století. Pozornost je nejvíce věnována fyzickému zatížení žáků ve výuce, využití času vyučovací hodiny k aktivnímu pohybu žáků a didaktické interakci učitel – žák (žáci). Významnou roli ve zkoumání výuky tělesné výchovy hrají především interakční výzkumy, které se zabývají nejen kvantitativní, ale i kvalitativní charakteristikou výuky tělesné výchovy. Pro tato zkoumání byly vytvořeny četné metody založené především na pozorování. Mezi nimi hraje významnou roli metoda s názvem Analýza didaktické interakce (ADI), umožňující zdůvodňovat vztahy mezi interakcemi učitel – žák (žáci) a výsledky učení žáků. Zjednodušením metody ADI vznikla metoda Modifikovaná analýza didaktické interakce (MADI), která nachází uplatnění především v přípravě budoucích učitelů tělesné výchovy. Tato metoda poskytuje studentům objektivní zpětné informace o tom, jak učivo žákům předkládali a jak se ve výuce tělesné výchovy chovali. Metody ADI a MADI jsou tedy nejen vhodným nástrojem ke zkoumání výuky tělesné výchovy, ale i prostředkem k jejímu ovlivňování a zkvalitňování.
Anotace anglicky
The instruction in Physical Education have been analysed from various perspectives since 1950's. Research attention has been paid to the amount of physical activities during instruction, making use of teaching time for pupils' active exercise and didactic teacher-pupil(s) interaction. A considerable proportion of the research focuses on interaction and on quantitative as well as qualitative characteristics of teaching. Numerous analytical procedures and techniques were developed that mostly build on observation. One of these techniques is ADI - Analysis of didactic interaction; that helps explain the relationship between the teacher-pupil(s) interactions and the learning outcomes of pupils. A simplified version of ADI is called MADI - Modified analysis of didactic interactions, which is most often used for the purposes of pre-service teacher education of Physical Education teachers. This method provides teacher students with objective feedback information about how they performed during teaching practice. ADI and MADI are therefore tools that can be used not only to analyse Physical Education instruction but also to influence it and improve upon it.
Návaznosti
GAP407/11/0262, projekt VaVNázev: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Grantová agentura ČR, Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 02:03