SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. L'oeuvre mobile de Michel Butor. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2012. 145 s. ISBN 9788021062207.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název L'oeuvre mobile de Michel Butor
Název anglicky The Variable Work by Michel Butor
Autoři SEDLÁČKOVÁ, Kateřina.
Vydání Vyd. 1. V Brně, 145 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00068518
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 9788021062207
Štítky Munipress
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 2. 8. 2021 05:52.
Anotace
Le livre définit les principes créateurs des textes moins connus de Michel Butor fondés sur l expériment, poétisation et l interaction avec les arts plastiques.
Anotace česky
Práce definuje tvůrčí principy méně známých textů Michela Butora založených na experimentu, poetizaci a výtvarném umění. Stovky textů a výtvarných zdrojů zde analyzovaných mají své těžiště v pětidílném cyklu Illustrations, v němž se zřetelně profilují dva postupy: intertextový a intermediální. První pracuje novátorským způsobem s citacemi a přepisováním (rewriting) nejen cizích, ale především vlastních textů. Druhý, intermediální, stojí na interakci výtvarného umění a literatury, přičemž Butor usiluje o transpozici estetického účinku vyvolaného výtvarným dílem do básnického jazyka, z něhož vytváří textový ekvivalent barev a tvarů zdůrazněním fyzické složky jazyka v návaznosti na Mallarméovskou tradici. Analýzy a teoretická pojednání jsou zasazeny do širokého kontextu Butorova díla se zdůrazněním teoretických východisek a kontinuity postupů napříč celou tvorbou.
Anotace anglicky
This work defines creative principles of Michel Butors less known texts which are based on experiment, poetizing and interaction with fine arts. It analyses hundreds of texts and art resources and focuses on the five part cycle Illustrations and brings special attention to Butors most important creative techniques: intertextuality, which deals with an innovative use of citations and rewriting not only other authors but especially his owns texts; and intermediality, which deals with an interaction of fine arts and literature. It presents Butors transposition of aesthetical effect provoked by the art work into poetic language that becomes a textual equivalent of colours and shapes thanks to the emphasis on the physical aspect of the language, thus following Mallarmés tradition. The analyses and theoretical treatises are put in the large context of Butors writings with an emphasis on theoretical issues and continuity throughout his entire work.
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 05:50