DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Lubomír VAŠINA, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence
Název anglicky Health-Enhancing and Health-Threatening Behaviour : Determinants, Models, and Implications
Autoři DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Alena SLEZÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lubomír VAŠINA (203 Česká republika, domácí), Iva BUREŠOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Martin JELÍNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066170
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6235-1
Klíčová slova česky chování související se zdravím; optimismus; modely; neuropsychologické markery
Klíčová slova anglicky health-behavior; optimism; models; neuropsychological markers
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:03.
Anotace
Obecným cílem našeho plánovaného výzkumu je podrobně analyzovat proměnné promítající se do procesu seberegulace ve vztahu ke zdraví a vytvořit modely zdraví podporujícího a zdraví ohrožujícího chování platné nejen pro soubor vysokoškoláků, ale pro širší českou populaci. Umožní to realizace průřezového výzkumu pracující s kohortami adolescentů, dospělých v mladé, střední a zralé fázi dospělosti i seniorů. Součástí projektu je i exploratorní studie zaměřující se zachycení neuropsychologických markerů (biochemické aktivity, bioelektrické reaktivity, konektivity přináležejících neuronálních struktur aj.) u vybraných respondentů náležejících do dvou protikladných skupin z hlediska převahy zdraví podporujícího či zdraví ohrožujícího chování. Závěry našeho široce koncipovaného výzkumu podporovaného GA ČR (č. 13-19808S) povedou k hlubšímu pochopení vztahů mezi osobností, zdravím, postoji ke zdraví, vybranými kognitivními styly a chováním, které se zdravím souvisí.
Anotace anglicky
The general objective of our research project (supported by GACR, no. 13-19808S) is to analyze in more detail the variables involved in the process of health-related self-regulation, and to design models of health-enhancing and health-threatening behaviour which would be valid for the Czech population. This can be achieved by employing a cross-sectional research design using cohorts of adolescents, as well as different age groups of adults up to the old age. As a part of the project, an exploratory study will be conducted: it will focus on neuropsychological markers (e.g. biochemical activity, bioelectric reactivity, and connectivity of corresponding neuronal structures) at two contrasting groups with predominance of healthenhancing vs health-threatening behaviour. The outcomes will lead to a deeper understanding of the links between personality, health, health attitudes, cognitive styles, and health-related behaviour.
Návaznosti
GA13-19808S, projekt VaVNázev: Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2020 08:48