POSPÍŠILOVÁ, Alena. Symptomy chronického žilního onemocnění a jak jim předcházet v nastávajícím letním období (Symptoms of chronic venous disease et how precede at fothcomming sommer period). Bulletin sdružení praktických lékařů. Praha: Sdružení praktických lékařů ČR, 2013, vol. 23, No 3, p. 54-58. ISSN 1212-6152.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Symptomy chronického žilního onemocnění a jak jim předcházet v nastávajícím letním období
Name (in English) Symptoms of chronic venous disease et how precede at fothcomming sommer period
Authors POSPÍŠILOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bulletin sdružení praktických lékařů, Praha, Sdružení praktických lékařů ČR, 2013, 1212-6152.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30216 Dermatology and venereal diseases
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068575
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) chronické žilní onemocnění; symptomy; léčba; prevence
Keywords in English chronic venous disease; symptoms; treatment; prevention
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 8/7/2013 15:22.
Abstract
Symptomy u chronického žilního onemocnění mohou být velmi variabilní. Objevují se ve všech klasifikačních třídách C0-C6. Mezi nejčastěji udávané symptomy patří bolest nohou, pocit tíhy, únavy, napětí, noční křeče, pocit neklidných nohou, svědění a další. Léčebným cílem CVD je redukce otoku, odstranění bolesti a zmírnění symptomů.
Abstract (in English)
Symptoms of chronic venous diseases are very variable, they appear at all classiffication chasis C0-C6. Among of the most presented symptoms are pain of leg, heavy legs, crapmps, tension in the legs, pruritus et others. The aim of the therapy is reduction of the swelling, remove pain and reduce symptoms.
PrintDisplayed: 6/7/2022 23:59