PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. Researching expertise in teachers of English. In Horváthová B. Mapping and Applying Research in Foreign Language Education. první. Nitra: Pedagogická fakulta UKF Nitra, 2013. s. 126-143. ISBN 978-80-558-0281-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Researching expertise in teachers of English
Název česky Výzkum expertnosti učitelů anglického jazyka
Autoři PÍŠOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí), Světlana HANUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Věra JANÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Nitra, Mapping and Applying Research in Foreign Language Education, od s. 126-143, 18 s. 2013.
Nakladatel Pedagogická fakulta UKF Nitra
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066179
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-558-0281-7
Klíčová slova česky výzkum; expertnost učitelů anglického jazyka; koncepční rámec výzkumného projektu
Klíčová slova anglicky research; English language teacher expertise; conceptual framework of research project
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747. Změněno: 13. 9. 2014 07:05.
Anotace
The on-going discussion concerning quality in education concurrently addresses one of its central challenges - professionalization of teaching. A number of research studies show it is the teacher who plays the key role in the quality of education and who, in Hatties words, “makes a difference“(Hattie, 2003). It is within this context that our paper aims to shed some light on the concept of expertise in the teaching profession. A brief survey of current research on teacher expertise is provided focusing mainly on approaches to the study of expertise, main trends in research of the phenomenon, pinpointing challenges posed by expert teacher identification procedures as well as the selection of appropriate research methods. Last but not least, a currently conducted research project conceptual framework and research design are presented.
Anotace česky
Současná diskuse o kvalitě ve vzdělávání zahrnuje jednu z největších výzev - profesionalizaci učitelů. Řada výzkumných studií dokazuje, že právě učitel hraje klíčovou roli v úrovni kvality vzdělávání, tedy slovy Hattieho, "na učiteli záleží" (Hattie, 2003). Právě v tomto rámci se naše studie snaží objasnit koncept expertnosti v učitelské profesi. Uveden je stručný přehled současného výzkumu expertnosti učitele, specificky se pak zaměřuje na přístupy k výzkumu expertnosti, trendy v tomto výzkumu s akcentem na procesy identifikace expertů a volbu vhodných výzkumných metod. Dále je prezentován projekt výzkumu expertnosti, jeho koncepční rámec a výzkumný design.
Návaznosti
GAP407/11/0234, projekt VaVNázev: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Grantová agentura ČR, Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
VytisknoutZobrazeno: 6. 2. 2023 21:37