PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ and Věra JANÍKOVÁ. Researching expertise in teachers of English. In Horváthová B. Mapping and Applying Research in Foreign Language Education. první. Nitra: Pedagogická fakulta UKF Nitra, 2013. p. 126-143. ISBN 978-80-558-0281-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Researching expertise in teachers of English
Name in Czech Výzkum expertnosti učitelů anglického jazyka
Authors PÍŠOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Světlana HANUŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Věra JANÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Nitra, Mapping and Applying Research in Foreign Language Education, p. 126-143, 18 pp. 2013.
Publisher Pedagogická fakulta UKF Nitra
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066179
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-558-0281-7
Keywords (in Czech) výzkum; expertnost učitelů anglického jazyka; koncepční rámec výzkumného projektu
Keywords in English research; English language teacher expertise; conceptual framework of research project
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747. Changed: 13. 9. 2014 07:05.
Abstract
The on-going discussion concerning quality in education concurrently addresses one of its central challenges - professionalization of teaching. A number of research studies show it is the teacher who plays the key role in the quality of education and who, in Hatties words, “makes a difference“(Hattie, 2003). It is within this context that our paper aims to shed some light on the concept of expertise in the teaching profession. A brief survey of current research on teacher expertise is provided focusing mainly on approaches to the study of expertise, main trends in research of the phenomenon, pinpointing challenges posed by expert teacher identification procedures as well as the selection of appropriate research methods. Last but not least, a currently conducted research project conceptual framework and research design are presented.
Abstract (in Czech)
Současná diskuse o kvalitě ve vzdělávání zahrnuje jednu z největších výzev - profesionalizaci učitelů. Řada výzkumných studií dokazuje, že právě učitel hraje klíčovou roli v úrovni kvality vzdělávání, tedy slovy Hattieho, "na učiteli záleží" (Hattie, 2003). Právě v tomto rámci se naše studie snaží objasnit koncept expertnosti v učitelské profesi. Uveden je stručný přehled současného výzkumu expertnosti učitele, specificky se pak zaměřuje na přístupy k výzkumu expertnosti, trendy v tomto výzkumu s akcentem na procesy identifikace expertů a volbu vhodných výzkumných metod. Dále je prezentován projekt výzkumu expertnosti, jeho koncepční rámec a výzkumný design.
Links
GAP407/11/0234, research and development projectName: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 6. 10. 2022 19:36