PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expertise in Foreign Language Teaching. In Janíková, V., Seebauer, R. Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. první. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 23-32. ISBN 978-3-643-50505-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Expertise in Foreign Language Teaching
Název česky Expertnost ve výuce cizího jazyka
Autoři PÍŠOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí), Světlana HANUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Klára KOSTKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Münster, Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe, od s. 23-32, 10 s. 2013.
Nakladatel LIT Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00073406
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-643-50505-7
UT WoS 000333716900003
Klíčová slova česky učitel cizího jazyka; expertnost; případová studie; procesuální účinnost; znalosti; vhled
Klíčová slova anglicky foreign language teacher; expertise; multiple case study; efficiency; knowledge; insight
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 26. 3. 2015 08:42.
Anotace
The ongoing discussion about quality in education inevitably addresses one of its central challenges – teacher professionalisation. In order to gain insight into teacher professionalism it is vital to focus on the best representatives of the profession, on expert teachers. The paper aims to present a research project which attempts to investigate the nature of expertise in foreign language teaching. More specifically, its theoretical background, methodology and partial results of its first phase which focused on expert efficiency (observable aspects of expertise), knowledge and insight (deep / hidden aspects of expertise) in expert teachers of foreign languages are discussed.
Anotace česky
Probíhající diskuse o kvalitě ve vzdělávání se nezbytně dotýká jedné z hlavních výzev - profesionalizace učitele. Pro získání hlubšího vhledu do problematiky je třeba se zaměřit na nejlepší představitele profese, na učitele experty. Článek prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na charakteristiky expertnosti ve výuce cizích jazyků. Konkrétně, představuje teoretická východiska výzkumu, metodologii a dílčí výsledky první fáze výzkumu věnované efektivnosti (pozorovatelné aspekty expertnosti), znalostem a vhledu (hloubkové / skryté aspekty expertnosti)učitelů cizích jazyků - expertů.
Návaznosti
GAP407/11/0234, projekt VaVNázev: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Grantová agentura ČR, Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 15:37