PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ and Klára KOSTKOVÁ. Expertise in Foreign Language Teaching. In Janíková, V., Seebauer, R. Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. první. Münster: LIT Verlag, 2013. p. 23-32. ISBN 978-3-643-50505-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Expertise in Foreign Language Teaching
Name in Czech Expertnost ve výuce cizího jazyka
Authors PÍŠOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Světlana HANUŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Klára KOSTKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Münster, Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe, p. 23-32, 10 pp. 2013.
Publisher LIT Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00073406
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-3-643-50505-7
UT WoS 000333716900003
Keywords (in Czech) učitel cizího jazyka; expertnost; případová studie; procesuální účinnost; znalosti; vhled
Keywords in English foreign language teacher; expertise; multiple case study; efficiency; knowledge; insight
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 26. 3. 2015 08:42.
Abstract
The ongoing discussion about quality in education inevitably addresses one of its central challenges – teacher professionalisation. In order to gain insight into teacher professionalism it is vital to focus on the best representatives of the profession, on expert teachers. The paper aims to present a research project which attempts to investigate the nature of expertise in foreign language teaching. More specifically, its theoretical background, methodology and partial results of its first phase which focused on expert efficiency (observable aspects of expertise), knowledge and insight (deep / hidden aspects of expertise) in expert teachers of foreign languages are discussed.
Abstract (in Czech)
Probíhající diskuse o kvalitě ve vzdělávání se nezbytně dotýká jedné z hlavních výzev - profesionalizace učitele. Pro získání hlubšího vhledu do problematiky je třeba se zaměřit na nejlepší představitele profese, na učitele experty. Článek prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na charakteristiky expertnosti ve výuce cizích jazyků. Konkrétně, představuje teoretická východiska výzkumu, metodologii a dílčí výsledky první fáze výzkumu věnované efektivnosti (pozorovatelné aspekty expertnosti), znalostem a vhledu (hloubkové / skryté aspekty expertnosti)učitelů cizích jazyků - expertů.
Links
GAP407/11/0234, research and development projectName: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 15:34