VÍTOVEC, Jiří and Jiří SLÍVA. Fixní kombinace telmisartanu a thiazidového diuretika v léčbě hypertenze (A fixed dose combination of telmisartan, and a thiazide diuretic in the treatment of hypertension). Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, vol. 59, No 5, p. 397-401. ISSN 0042-773X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fixní kombinace telmisartanu a thiazidového diuretika v léčbě hypertenze
Name (in English) A fixed dose combination of telmisartan, and a thiazide diuretic in the treatment of hypertension
Authors VÍTOVEC, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří SLÍVA (203 Czech Republic).
Edition Vnitřní lékařství, Brno, Ambit Media a.s. 2013, 0042-773X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068592
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) hypertenze; fixní kombinace; telmisartan; hydrochlorothiazid
Keywords in English hypertension; fixed dose combination; telmisartan; hydrochlorothiazide
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18. 6. 2013 15:28.
Abstract
V článku je podán přehled rizikových faktorů u hypertenze a vhodných indikací fi xní kombinační léčby telmisartanem a hydrochlorothiazidem. Jsou uvedeny velké, multicentrické klinické studie, které prokázaly účinnost i bezpečnost telmisartanu u rizikových nemocných s hypertenzí, a dále metaanalýzy léčby buď samotným telmisartanem (TELMI), nebo v kombinaci s hydrochlorothiazidem (HCTZ),které ukazují, že jde o velmi dobře tolerovanou, bezpečnou léčbu u pacientů v širokém věkovém rozmezí.
Abstract (in English)
The article gives an overview of the risk factors for hypertension and the appropriate indication for using a fi xed combination of telmisartan and hydrochlorothiazide. It cites large, multi-centre clinical trials that demonstrate the effi cacy and safety of telmisartan in patients with hypertension and also a meta-analysis of treatment with either telmisartan alone (TELMI) or in combination with hydrochlorothiazide(HCTZ) which shows that it is a very well tolerated and safe treatment for patients across a wide age range.
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 01:24