IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Vladimír ŘIHÁK and Zdeněk KALA. Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reflux disease and Barretts esophagus. Human Immunology. New York: Elsevier Science, 2013, vol. 74, No 9, p. 1161-1169. ISSN 0198-8859. doi:10.1016/j.humimm.2013.06.026.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reflux disease and Barretts esophagus
Name in Czech Haplotypy IL-1 genů jsou asociovány s refluxní chorobou a Barrettovým jícnem
Authors IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Barbara HRDLIČKOVÁ (203 Czech Republic), Filip MAREK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří DOLINA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vladimír ŘIHÁK (203 Czech Republic) and Zdeněk KALA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Human Immunology, New York, Elsevier Science, 2013, 0198-8859.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30102 Immunology
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.282
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00065606
Organization unit Faculty of Medicine
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.humimm.2013.06.026
UT WoS 000322939400017
Keywords (in Czech) Barrettův jícen; interleukin-1; gastroezofageální reflux; gen; polymorfizmus
Keywords in English Barretts esophagus; interleukin-1; gastroesophageal reflux; gene; polymorphism
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 4. 11. 2013 09:38.
Abstract
The aim of our study was to determine the impact of IL-1 gene polymorphisms on the development of GERD, RE and BE.
Abstract (in Czech)
Cílem naší práce bylo stavovit vliv IL-1 genových polymorfizmů na vzniku a rozvoji GERD, RE a BE.
Links
NT11405, research and development projectName: Mikrobiologické a genetické determinanty rozvoje a progrese parodontitidy u diabetiků 1. a 2. typu a jejich reciproční vztah ke kompenzaci diabetu
Investor: Ministry of Health of the CR
2B06060, research and development projectName: Zefektivnění diagnostiky a léčby gastroezofageální refluxní choroby jícnu (Acronym: NPVII11002)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:16