KOZLOVÁ, Veronika a ADRIENA BUDÍNOVÁ. Domácí násilí - zákon a skutečnost. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Domácí násilí - zákon a skutečnost
Název česky Domácí násilí - zákon a skutečnost
Název anglicky Domestic Violence - Law and Reality
Autoři KOZLOVÁ, Veronika a ADRIENA BUDÍNOVÁ.
Vydání 2013.
Další údaje
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Klíčová slova česky domácí násilí
Klíčová slova anglicky domestic violence
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 17. 6. 2013 12:36.
Anotace
Více než šest let je v úcinnosti zákon c. 135/2006, kterým byly zavedeny nekteré duležité instituty ochrany proti domácímu násilí. Predevším se jedná o policejní a soudní vykázání. Za tento dostatecne dlouhý cas je možné zhodnotit praktický prínos techto opatrení a jejich faktické dopady pri rešení prípadu domácího násilí. Pozornost bude venována problémum, kterým obeti domácího násilí celí v trestním a obcanském rízení. Bez povšimnutí nezustanou ani související otázky, jako je sverení dítete do výchovy nebo rozvod. Workshopem bude provázet Mgr. Adriena Budinová z neziskové organizace proFem, o.p.s., která již více jak 12 let provozuje právní projekt "AdvoCats for Women", ve kterém je poskytována bezplatná právní pomoc obetem domácího násilí.
Anotace česky
Více než šest let je v úcinnosti zákon c. 135/2006, kterým byly zavedeny nekteré duležité instituty ochrany proti domácímu násilí. Predevším se jedná o policejní a soudní vykázání. Za tento dostatecne dlouhý cas je možné zhodnotit praktický prínos techto opatrení a jejich faktické dopady pri rešení prípadu domácího násilí. Pozornost bude venována problémum, kterým obeti domácího násilí celí v trestním a obcanském rízení. Bez povšimnutí nezustanou ani související otázky, jako je sverení dítete do výchovy nebo rozvod. Workshopem bude provázet Mgr. Adriena Budinová z neziskové organizace proFem, o.p.s., která již více jak 12 let provozuje právní projekt "AdvoCats for Women", ve kterém je poskytována bezplatná právní pomoc obetem domácího násilí.
Návaznosti
MUNI/A/0763/2012, interní kód MUNázev: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Akronym: DN)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2021 02:56