KOZLOVÁ, Veronika and ADRIENA BUDÍNOVÁ. Domácí násilí - zákon a skutečnost (Domestic Violence - Law and Reality). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Domácí násilí - zákon a skutečnost
Name in Czech Domácí násilí - zákon a skutečnost
Name (in English) Domestic Violence - Law and Reality
Authors KOZLOVÁ, Veronika and ADRIENA BUDÍNOVÁ.
Edition 2013.
Other information
Type of outcome Organization of a workshop
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Keywords (in Czech) domácí násilí
Keywords in English domestic violence
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Changed: 17/6/2013 12:36.
Abstract
Více než šest let je v úcinnosti zákon c. 135/2006, kterým byly zavedeny nekteré duležité instituty ochrany proti domácímu násilí. Predevším se jedná o policejní a soudní vykázání. Za tento dostatecne dlouhý cas je možné zhodnotit praktický prínos techto opatrení a jejich faktické dopady pri rešení prípadu domácího násilí. Pozornost bude venována problémum, kterým obeti domácího násilí celí v trestním a obcanském rízení. Bez povšimnutí nezustanou ani související otázky, jako je sverení dítete do výchovy nebo rozvod. Workshopem bude provázet Mgr. Adriena Budinová z neziskové organizace proFem, o.p.s., která již více jak 12 let provozuje právní projekt "AdvoCats for Women", ve kterém je poskytována bezplatná právní pomoc obetem domácího násilí.
Abstract (in Czech)
Více než šest let je v úcinnosti zákon c. 135/2006, kterým byly zavedeny nekteré duležité instituty ochrany proti domácímu násilí. Predevším se jedná o policejní a soudní vykázání. Za tento dostatecne dlouhý cas je možné zhodnotit praktický prínos techto opatrení a jejich faktické dopady pri rešení prípadu domácího násilí. Pozornost bude venována problémum, kterým obeti domácího násilí celí v trestním a obcanském rízení. Bez povšimnutí nezustanou ani související otázky, jako je sverení dítete do výchovy nebo rozvod. Workshopem bude provázet Mgr. Adriena Budinová z neziskové organizace proFem, o.p.s., která již více jak 12 let provozuje právní projekt "AdvoCats for Women", ve kterém je poskytována bezplatná právní pomoc obetem domácího násilí.
Links
MUNI/A/0763/2012, internal MU codeName: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Acronym: DN)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 19/10/2021 14:58