VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement. In The European Conference on Educational Research (ECER) 2013, Bahçeşehir University in Istanbul. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Miroslav JANÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání The European Conference on Educational Research (ECER) 2013, Bahçeşehir University in Istanbul, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Turecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066189
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky strategie učení se cizímu jazyku; úspěšnost; cizí jazyk; první stupeň; druhý stupeň; gymnázium
Klíčová slova anglicky foreign language learning strategies; achievement; foreign language; primary level; lower secondary level; comprehensive level
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 28. 3. 2014 10:15.
Anotace
The contribution is focused on learning strategies used by foreign language learners at the end of primary education and at the end of lower an upper secondary comprehensive education in Czech schools and it discusses the differences of good and relatively poor language learners. The aim was to compare the declared strategy use of successful and poor language learners from the perspective of cross-sectional research at three educational levels such as to reveal learners’ preferences in strategy use and discover variables influencing strategy use such as gender, foreign language etc. as well as results in language learning. The convenient research sample consisted of 1482 pupils from primary level, 2384 pupils from lower secondary level and 1038 pupils from upper secondary level who were asked to complete language learning strategy questionnaires and inventories adapted from Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning (1990). Moreover, the pupils from primary level were asked to fill in a language test. Additional information about learners’ mark and success was obtained from teachers and learners’ self-assessment of the language skills in comparison to native speakers. In all three samples, girls were shown as better language learners. In connection with language acchievement, better learners reported using more language learning strategies, especially cognitive strategies. These results support the findings of previous research confirming the existence of difference between good and poor language learners and their learning strategies.
Anotace česky
Příspěvek se zaměřuje na strategie učení se cizímu jazyku používané žáky na konci primárního a nižšího a vyššího sekundárního vzdělávání v České republice. Diskutovány jsou rozdíly v používání strategií učení mezi úspěšnými a slabšími žáky v cizím jazyce. Porovnávána je deklarovaná míra používání strategií učení z perspektivy průřezového výzkumu tří stupňů vzdělávání. Reportována je míra používání strategií a stabilita vztahu vybraných proměnných s používáním strategií, a to napříč těmito vzdělávacími stupni. Dostupný vzorek tvořilo 1482 žáků primárního stupně, 2384 žáků nižšího a 1038 žáků vyššího všeobecně vzdělávajícího stupně sekundárního vzdělávání, kteří vyplňovali na české podmínky adaptovaný inventář strategií SILL (Oxford, 1990). Žáci primárního stupně vyplňovali také didaktický test. Doplňující informace o známce z jazyka a úspěšnosti v jazyce byly získány od žáků a učitelů. Ve všech třech skupinách respondentů dosahovaly dívky lepších výsledků v používání strategií i u znalosti jazyka. Žáci, kteří měli lepší výsledky z jazyka, používali strategie více, především kognitivní strategie. Tyto výsledky podporují závěry předchozích výzkumů o rozdílech mezi úspěšnými a méně úspěšnými žáky v používání strategií učení se cizímu jazyku.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:06