VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ and Miroslav JANÍK. Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement. In The European Conference on Educational Research (ECER) 2013. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement
Name in Czech Průřezový výzkum žákovských strategií učení se cizímu jazyku a úspěšnosti
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Miroslav JANÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition The European Conference on Educational Research (ECER) 2013, 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Turkey
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066191
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) strategie učení se cizímu jazyku; úspěšnost, cizí jazyk; první stupeň základní školy; druhý stupeň; gymnázium
Keywords in English learning strategies; achievement; foreign language; primary educational level; lower secondary educational level; upper secondary comprehensive level of education
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 28/3/2014 10:12.
Abstract
For successful foreign language learning, it is essential to take into account individual differences and needs of learners. An important part of this approach is paying attention to individual learner's strategies. This poster is focused on learning strategies used by foreign language learners at the end of primary education and at the end of lower and upper secondary comprehensive education in Czech schools and it discusses the differences of good and relatively poor language learners. In all three samples, girls were shown as better language learners (Kruskal-Wallis test: H(2, N = 4879) = 50,01; p = 0,00). In connection with language aptitude, learners who considered themselves as gifted for languages reported using more language learning strategies, especially memory (R=0,09, p = 0,01), cognitive (R=0,27, p=0,01), metacognitive (R=0,31, p=0,01) and social (R=0,21, p=0,01) strategies.
Abstract (in Czech)
Pro úspěšné učení se cizímu jazyku je nezbytné zahrnout individuální odlišnosti a potřeby žáků. Takový přístup klade mimo jiné důraz na žákovy individuální strategie. Tento poster se zaměřuje na strategie učení se cizímu jazyku, které používají čeští žáci na prvním i druhém stupni základní školy a na gymnáziích. Tyto strategie jsou nadále diskutovány ve vztahu k rozdílům úspěšných a relativně neúspěšných žáků. Ve všech třech vzorcích se dívky jevily jako úspěšnější v učení se cizímu jazyku (Kruskal-Wallisův test: H(2, N = 4879) = 50,01; p = 0,00). Ve vztahu ke schopnostem žáci, kteří sami sebe nazvali jako nadaní, udávali, že používají více strategií učení se cizímu jazyku, zejména paměťové (R=0,09, p = 0,01), kognitivní (R=0,27, p=0,01), metakognitivní (R=0,31, p=0,01) a sociální (R=0,21, p=0,01) strategie.
Links
GAP407/12/0432, research and development projectName: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Czech Science Foundation, Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
PrintDisplayed: 5/2/2023 18:14