Informační systém MU
VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement. In The European Conference on Educational Research (ECER) 2013. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement
Název česky Průřezový výzkum žákovských strategií učení se cizímu jazyku a úspěšnosti
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Miroslav JANÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání The European Conference on Educational Research (ECER) 2013, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Turecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066191
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky strategie učení se cizímu jazyku; úspěšnost, cizí jazyk; první stupeň základní školy; druhý stupeň; gymnázium
Klíčová slova anglicky learning strategies; achievement; foreign language; primary educational level; lower secondary educational level; upper secondary comprehensive level of education
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 28. 3. 2014 10:12.
Anotace
For successful foreign language learning, it is essential to take into account individual differences and needs of learners. An important part of this approach is paying attention to individual learner's strategies. This poster is focused on learning strategies used by foreign language learners at the end of primary education and at the end of lower and upper secondary comprehensive education in Czech schools and it discusses the differences of good and relatively poor language learners. In all three samples, girls were shown as better language learners (Kruskal-Wallis test: H(2, N = 4879) = 50,01; p = 0,00). In connection with language aptitude, learners who considered themselves as gifted for languages reported using more language learning strategies, especially memory (R=0,09, p = 0,01), cognitive (R=0,27, p=0,01), metacognitive (R=0,31, p=0,01) and social (R=0,21, p=0,01) strategies.
Anotace česky
Pro úspěšné učení se cizímu jazyku je nezbytné zahrnout individuální odlišnosti a potřeby žáků. Takový přístup klade mimo jiné důraz na žákovy individuální strategie. Tento poster se zaměřuje na strategie učení se cizímu jazyku, které používají čeští žáci na prvním i druhém stupni základní školy a na gymnáziích. Tyto strategie jsou nadále diskutovány ve vztahu k rozdílům úspěšných a relativně neúspěšných žáků. Ve všech třech vzorcích se dívky jevily jako úspěšnější v učení se cizímu jazyku (Kruskal-Wallisův test: H(2, N = 4879) = 50,01; p = 0,00). Ve vztahu ke schopnostem žáci, kteří sami sebe nazvali jako nadaní, udávali, že používají více strategií učení se cizímu jazyku, zejména paměťové (R=0,09, p = 0,01), kognitivní (R=0,27, p=0,01), metakognitivní (R=0,31, p=0,01) a sociální (R=0,21, p=0,01) strategie.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Zobrazeno: 9. 2. 2023 06:42