VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ and Iva HUDEČKOVÁ. Psychometrické vlastnosti a schopnost predikce učebních výsledků u dotazníků strategií učení se cizímu jazyku v českém prostředí (Psychometric properties of foreign language learning strategy inventories and their predictive power on achievement in Czech conditions). In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) 2013. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychometrické vlastnosti a schopnost predikce učebních výsledků u dotazníků strategií učení se cizímu jazyku v českém prostředí
Name in Czech Psychometrické vlastnosti a schopnost predikce učebních výsledků u dotazníků strategií učení se cizímu jazyku v českém prostředí
Name (in English) Psychometric properties of foreign language learning strategy inventories and their predictive power on achievement in Czech conditions
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Iva HUDEČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) 2013, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066194
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) strategie učení; psychometrické vlastnosti inventářů; cizí jazyk; gymnázia; SILL; LASSI; LSUS
Keywords in English learner strategies; psychometrical properties of inventories; foreign language; upper secondary comeprehensive schools in Czech Republic; SILL; LASSI; LSUS
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 28. 3. 2014 11:04.
Abstract
Strategie učení přestavují základní koncept v teorii osvojování cizího jazyka. K jejich zjišťování bylo vyvinuto několik nástrojů. Příspěvek srovnává psychometrické vlastnosti a schopnost predikce vzdělávacích výsledků u 3 nejpoužívanějších dotazníků v jejich českých adaptacích: SILL – Strategy Inventory for Language Learning (Oxford, 1990, adaptace Vlčková, 2007), LSUS – Language Strategy Use Survey (Cohen, Oxford, Chi 2002, adaptace a částečná standardizace Vlčková, Přikrylová, 2011) a LASSI – Learning and Study Strategies Inventory (Weinstein, Schulte, Palmer 2002, překlad Hudečková, 2012). Nástroje byly v náhodném pořadí administrovány 126 gymnazistům ve věku 17-18 let (69 % dívky). 73 % žáků se učilo angličtinu, nejčastěji 8-10 let. Strategie byly používány průměrně 3,02 (SD = 0.41) u SILL a 2,77 (SD = 0.28) u LASSI na 5-bodové škále a 2,66 (SD = 0.31) u LSUS na 4-bodové škále. Co se týče souběžné validity, skóre všech nástrojů byly korelované na p < 0,05: nejsilněji u SILL/LSUS (R = 0,66), méně u LASSI/LSUS (R = 0,43) a LASSI/ SILL (R = 0,41). Reliabilita byla nejvyšší u SILL (alfa = 0,91, 72 položek), poté LSUS (alfa = 0,91, 89 položek) a LASSI (alfa = 0,82, 80 položek). U všech inventářů byla vyšší pro muže. Pořadí administrace nástroje mělo vliv na reliabilitu. Nejlépe predikoval vzdělávací výsledky LASSI. Korelace se známkou byla signifikantní u všech nástrojů (p = 0,05), se sebehodnocením znalosti jazyka pouze u LASSI (R = 0,34, p = 0,05), který měří nejvýrazněji metakognici. Tento příspěvek vznikl v rámci projektu GAP407/12/0432 Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií financovaném Grantovou agenturou České republiky. Autorky děkují za poskytnutou podporu.
Abstract (in English)
Foreign language learning strategies (FLLS) are an important concept in theory, research of second language acquisition, language learning and teaching. For measuring declared FLLS use, inventories based on previous inductive research from early stages of FLLS research were developed. This study compares psychometric qualities of 3 mainly used FLLS inventories: SILL – Strategy Inventory for Language Learning (Oxford 1990), LSUS – Language Strategy Use Survey (Cohen, Oxford, Chi 2002), and LASSI – Learning and Study Strategies Inventory (Weinstein, Schulte, Palmer 2002). These inventories were translated and adapted for Czech conditions (SILL: Vlčková 2007, LASSI: Hudečková 2012), one was partially standardized (LUSC: Vlčková, Přikrylová 2011). All three inventories were completed in a random order one week after each other by the same 126 students (17-18 years old) from upper secondary comprehensive schools in 2012. The FLLS use was x = 3.02 (SD = .41) for SILL on 5-point scale; x = 2.66 (SD = .31) for LSUS on 4-point scale; and x = 2.77 (SD = .28) for LASSI on 5-point scale. Regarding concurrent validity, the scores of strategy use of all three inventories were inter-correlated. The strongest correlation were between SILL and LSUS (R = .66). Reliability coefficient Cronbach s alpha reached an acceptable level for all the inventories: .91 for SILL (with 72 items), .91 for LSUS (89 items), and .82 for LASSI (80 items). The order of administration of inventories affected the reliability. Predictive power of the inventories for students achievement was the best at LASSI: Correlation of strategy use score with school mark was significant for all three inventories - positive for SILL (R = -.20) and LSUS (R = -.20), and negative for LASSI (R = .22) – students with worse marks used strategies more. Correlation of strategy score with self-assessment of the language competence were significant only for LASSI (R = .34), not for SILL and LSUS.
Links
GAP407/12/0432, research and development projectName: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Czech Science Foundation, Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 28. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1112059/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1112059/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1112059/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1112059/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 28. 3. 2014 11:01, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Kateřina Sýkorová, Ph.D., učo 221263
  • a concrete person Mgr. Iva Hudečková, učo 221844
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1112059/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1112059/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
7,9 MB
Hash md5
b018adb7c97c7c1c47072c14889d3540
Uploaded/Created
Fri 28. 3. 2014 11:01

Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1112059/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1112059/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaSvejdikova_Psychometricke_GAP407120432.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
5,1 KB
Hash md5
d384bd223a2e2a32f65306815aa4c078
Uploaded/Created
Fri 28. 3. 2014 11:05
prezentace_capv2013_nastroje.pptx   File version Vlčková, K. 13. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1112059/prezentace_capv2013_nastroje.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1112059/prezentace_capv2013_nastroje.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1112059/prezentace_capv2013_nastroje.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1112059/prezentace_capv2013_nastroje.pptx?info
Uploaded/Created
Thu 13. 3. 2014 23:35, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Kateřina Sýkorová, Ph.D., učo 221263
  • a concrete person Mgr. Iva Hudečková, učo 221844
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

prezentace_capv2013_nastroje.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1112059/prezentace_capv2013_nastroje.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1112059/prezentace_capv2013_nastroje.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
263,5 KB
Hash md5
d9304266fc11b13161ca8b105de2578f
Uploaded/Created
Thu 13. 3. 2014 23:35

prezentace_capv2013_nastroje.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1112059/prezentace_capv2013_nastroje.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1112059/prezentace_capv2013_nastroje.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
3,9 KB
Hash md5
7d81f977c04f340ba136a02781dc509e
Uploaded/Created
Thu 13. 3. 2014 23:36

prezentace_capv2013_nastroje.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1112059/prezentace_capv2013_nastroje.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1112059/prezentace_capv2013_nastroje.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
725,3 KB
Hash md5
8398b0a9936f2eb04ddc29c067773d00
Uploaded/Created
Thu 13. 3. 2014 23:37
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 05:24