KOZLOVÁ, Veronika. Child as a Witness of Domestic Violence. 2013. vyd. Sydney, Australia: World Congress on Family Law and Children's Rights Inc., 2013. 6 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Child as a Witness of Domestic Violence
Název česky Dítě jako svědek domácího násilí
Název anglicky Child as a Witness of Domestic Violence
Autoři KOZLOVÁ, Veronika.
Vydání 2013. vyd. Sydney, Australia, 6 s. 2013.
Nakladatel World Congress on Family Law and Children's Rights Inc.
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Klíčová slova česky dítě, svědek, domácí násilí, autonomie vůle
Klíčová slova anglicky child, witness, domestic violence, autonomy of the will
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 17. 6. 2013 16:22.
Anotace
Domestic violence between parents can cause the CAN (Child abuse and neglect) syndrome, even if the child is not the so called direct victim. Psychical pressure can be perceived as an abuse. The contemporary society is responsible for protecting children from this kind of maltreatment and should ensure their healthy development as well as stopping the vicious circle of domestic violence. Psychological research indicates that a child, who is a witness of domestic violence, usually becomes an adult victim or a violator. Should we accept this approach to domestic violence in family with children, it is necessary to prepare legal background for this area. Nowadays, it is a direct victim of domestic violence who is responsible for starting the help process – asking police, social workers or courts for help. But what if the child is a witness? Is the role of a state to protect the child from wrong influences of its own family? Where are the boarders between the right of parents to educate their children on their own and the duty of a state to prevent violence? As noted above, domestic violence is a circle behavior. Therefore if the state let domestic violence in families with children without intervention, there may be a great chance that the child grows up into a violent person or a victim in another domestic violence relationship. From this point of view there should be a legal possibility to intervene, even if the child is not the direct victim of violence.
Anotace česky
Násilí mezi rodiči může vyústit v CAN (syndrom zanedbávaného, týraného a zneužívaného dítěte), a to i v případě, že dítě samo není přímou otětí násilí. Psychický tlak na dítě může být vnímán jako týrání. Společnost je zodpovědná za ochranu dítěte i proti tomuto druhu zneužívání a měla by zajistit zdravý vývoj dítěte. Taktéž by měla směřovat k zastavení "bludného kruhu domácího násilí". Psychologické studie dlouhodobě poukazují na skutečnost, že dítě, které je svědkem domácího násilí, ve svém dospělém životě tenduje k násilnému chování nebo si vybírá násilné partnery. Pokud je tento předpoklad odborníky přijat, je třeba připravit právní prostředí, které tuto ochranu umožní. V současné době je to pouze přímá oběť domácího násilí, kdo se může aktivně dovolávat pomoci od policie, sociálních pracovníků nebo soudu. A co když je dítě svědkem domácího násilí? Je rolí státu ochraňovat dítě proti nevhodným vlivům, dokonce i od vlastní rodiny? Kde jsou hranice mezi právem rodiče vychovávat své děti a mezi povinností státu předcházet násilí? Jak již bylo zmíněno, domácí násilí je generačně opakující se chování. Tedy, pokud stát ponechá dítě v násilné rodině bez zásahu, vzniká šance, že takové dítě vyroste v násilníka nebo oběť domácího násilí. Z tohoto úhlu pohledu se domnívám, že by měla existovat právní možnost zásahu, a to i v případech, kdy dítě není přímou obětí násilí.
Anotace anglicky
Domestic violence between parents can cause the CAN (Child abuse and neglect) syndrome, even if the child is not the so called direct victim. Psychical pressure can be perceived as an abuse. The contemporary society is responsible for protecting children from this kind of maltreatment and should ensure their healthy development as well as stopping the vicious circle of domestic violence. Psychological research indicates that a child, who is a witness of domestic violence, usually becomes an adult victim or a violator. Should we accept this approach to domestic violence in family with children, it is necessary to prepare legal background for this area. Nowadays, it is a direct victim of domestic violence who is responsible for starting the help process – asking police, social workers or courts for help. But what if the child is a witness? Is the role of a state to protect the child from wrong influences of its own family? Where are the boarders between the right of parents to educate their children on their own and the duty of a state to prevent violence? As noted above, domestic violence is a circle behavior. Therefore if the state let domestic violence in families with children without intervention, there may be a great chance that the child grows up into a violent person or a victim in another domestic violence relationship. From this point of view there should be a legal possibility to intervene, even if the child is not the direct victim of violence.
Návaznosti
MUNI/A/0763/2012, interní kód MUNázev: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Akronym: DN)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2021 16:44