PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Užívání prostoru a venkovní mobilita městských seniorů (Using of environment and outdoor mobility of older adults living in cities). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013, vol. 7, No 3, p. 19-23. ISSN 1802-5854.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Užívání prostoru a venkovní mobilita městských seniorů
Name (in English) Using of environment and outdoor mobility of older adults living in cities
Authors PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Fórum sociální politiky, Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013, 1802-5854.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066195
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English older adults; outdoor mobility; environmental sociogerontology; ageing in city
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250. Changed: 24. 7. 2013 14:26.
Abstract
Text se soustředí na problematiku stárnutí v environmentálním kontextu, konkrétně v prostředí městských center. Venkovní mobilita, tedy schopnost pohybu po venkovním prostředí, je základním předpokladem pro plnohodnotné participování na životě společnosti i pro udržení soběstačnosti. Text se věnuje době, kterou senioři tráví mimo svůj domov, a způsobům, jakými své mobilitní potřeby naplňují. Soustředí se na odlišnosti vzhledem k věku, pohlaví a zdravotnímu stavu. Vychází z výběrového šetření, které bylo realizováno v roce 2011 ve třinácti největších městech jednotlivých krajů a hl. m. Praze na populaci starší šedesáti let. Z analýz vyplývá, že senioři jsou aktivními uživateli venkovního prostředí, environmentální bariéry však společně se zdravotním stavem jejich možnosti venkovní mobility značně omezují.
Abstract (in English)
This paper focuses on ageing in environmental context - in inner-cities. Outdoor mobility is a key element for full participation in society. This paper concentrates on outdoor mobility of the older adults living in big Czech cities and the time they spent out of there homes. It is based on survey which was made in 13 biggest Czech cities and in the Prague.
Links
GAP404/10/1555, research and development projectName: Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie
Investor: Czech Science Foundation
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
FSP_2013-03.pdf Licence Creative Commons  File version Petrová Kafková, M. 4. 3. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1112080/FSP_2013-03.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1112080/FSP_2013-03.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1112080/FSP_2013-03.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1112080/FSP_2013-03.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 21:33, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250
Attributes
 

FSP_2013-03.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1112080/FSP_2013-03.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1112080/FSP_2013-03.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,7 MB
Hash md5
d4acf082d214e750f3951d3f9a9ac447
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 21:33

FSP_2013-03.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1112080/FSP_2013-03.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1112080/FSP_2013-03.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
336 KB
Hash md5
58e38bda5d3c800c9bf105948b1fbea6
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 21:33
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 09:36