PÝCHOVÁ, Martina, Lenka VOJTILOVÁ, Marta ŠNELEROVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ a Petr HUSA. Klíšťová meningoencefalitida: 2 komplikované případy. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 15, č. 5, s. 176-178. ISSN 1212-7299.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Klíšťová meningoencefalitida: 2 komplikované případy
Název anglicky Tick-borne encephalitis: two complicated cases
Autoři PÝCHOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka VOJTILOVÁ (703 Slovensko, domácí), Marta ŠNELEROVÁ (203 Česká republika), Michaela FREIBERGEROVÁ (203 Česká republika), Radana PAŘÍZKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr HUSA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen, 2013, 1212-7299.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30300 3.3 Health sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00068622
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky klíšťová meningoencefalitida; postencefalitický syndrom; pařezy; očkování
Klíčová slova anglicky tick-borne encephalitis; post-encephalitic syndrome; palsies; vaccination
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 23. 11. 2013 22:38.
Anotace
Klíšťová meningoencefalitida je virové onemocnění přenášené klíšťaty. Klinicky se onemocnění projevuje postižením nervové soustavy různé tíže. Typicky jeto meningitida, encefalitida nebo méně častá meningoencefalomyelitida. Následky onemocnění mohou být i trvalé, ať už v podobě postencefalitického syndromu či především končetinových pařez, které se upravují jen velmi pozvolna a jejich reparace nemusí být úplná. Smrtnost onemocnění dosahuje 1-2 %. Jedinou účinnou ochranou proti tomuto onemocnění je očkování. V níže uvedených kazuistikách poukazujeme na dva případy pacientů hospitalizovaných na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno, u nichž onemocnění skončilo fatálně či vedlo k trvalým zdravotním problémům.
Anotace anglicky
Tick-borne encephalitis (TBE) is a viral infection transmitted by ticks. It is a central nervous system disease. Typically it causes meningitis, encephalitis or less often meningomyeloencephalitis. There can be even permanent consenquences of the disease such as post-encephalitic syndrom or palsies which are treatable very slowly. Mortality is about 1-2%. Vacccination is the only effective protection against TBE. This article presents two patients hospitalized in The Department of Infectious Diseases Faculty Hospital Brno, in which disease ended fatally or with permanent health problems.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:39