JUŘÍK, Vojtěch. HIP! HIP! HEROIC IMAGINATION PROJECT: Rozviň i ty svého vnitřního hrdinu. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název HIP! HIP! HEROIC IMAGINATION PROJECT: Rozviň i ty svého vnitřního hrdinu
Název česky HIP! HIP! HEROIC IMAGINATION PROJECT: Rozviň i ty svého vnitřního hrdinu
Název anglicky HIP! HIP! HEROIC IMAGINATION PROJECT: Release Your Inner Hero
Autoři JUŘÍK, Vojtěch.
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky hrdina, společnost, bystander effect, heroic imagination, zlo, sociální prostředí
Klíčová slova anglicky hero, society, bystander effect, heroic imagination, evil, social environment
Změnil Změnil: Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D., učo 372092. Změněno: 24. 2. 2014 21:22.
Anotace
Procházeli jste se někdy po ulici a narazili na člověka, který očividně potřeboval pomoci? Nabídli jste ochotně pomocnou ruku? Nebo jste usoudili, že brzy jistě kolem projde někdo, kdo může pomoct lépe, a pokračovali jste v chůzi, popřípadě se přidali k hloučku diváků přihlížejících celé události? Pokud jste se stali aktéry druhého scénáře, byli jste svědky situace, ve které se projevil efekt přihlížejícího, tzv. bystander effect (Myers, 2010). Dnešní doba, v závislosti na globalizaci, pozapomíná na všeobecnou ochotu pomáhat a popsaný bystander effect je toho zářivým příkladem. Vzhledem k nebezpečenstvím, která lidská pasivita skrývá, jsou patrné snahy o zkvalitnění mechanismů v prostředí, jež dokáží problémovým situacím předcházet. Mezi ně patří i myšlenka hrdinství. Duchovním otcem, který se postavil do čela hnutí pro zkvalitňování společnosti prostřednictvím hrdinského ideálu, je známý profesor psychologie na Stanfordské univerzitě, Philip Zimbardo.
Anotace anglicky
Have you ever walked down the street and came upon a man who obviously needed help? Have you willingly offered a helping hand? Or have you decided that soon goes around certainly someone who can help better, and you continue walking, or join the crowd of onlookers spectators of the event? If you have become actors in the second scenario, you were witnessing a situation in which bystander effect was observed. Present time, depending on the globalization and many other specifics, he forgets for a general willingness to help and described the bystander effect is a shining example. Due to the peril that human passivity hides are apparent efforts to improve the mechanisms in the social environment that can prevent problem situations. Among them is the idea of heroism. Spiritual father, who spearheaded the movement for the improvement of society through the heroic ideal, is known professor emeritus of psychology at Stanford University, Philip Zimbardo.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 12:16