Informační systém MU
JUŘÍK, Vojtěch. Dva systémy mysli (Two Mind Systems). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dva systémy mysli
Name in Czech Dva systémy mysli
Name (in English) Two Mind Systems
Authors JUŘÍK, Vojtěch.
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) pomalé myšlení, rychlé myšlení, haló efekt, WYSIATI, substituce otázek, heuristika
Keywords in English slow thinking, fast thinking, halo effect, WYSIATI, attribute substitution, heuristics
Changed by Changed by: Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D., učo 372092. Changed: 24. 2. 2014 21:21.
Abstract
Známá bajka a zajíci a želvě se zřejmě zrcadlí i ve způsobu, jakým uvažujeme a usuzujeme. Tedy alespoň podle poznatků Daniela Kahnemana, který ve své nejnovější knize přináší ucelený koncept pomalého a rychlého myšlení.
Abstract (in English)
The princip of the well known fable about the rabbit and the turtle is probably included also in the way of our thinking. According to Daniel Kahneman, at least, who brings the koncept of fast and slow thinking in his new book.
Displayed: 9. 2. 2023 06:16