ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Rozvoj stavebních podniků v době ekonomické recese: Informace o sběru dat. In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. 1. vyd. Bratislava: Vydavateĺstvo Ekonóm, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava, 2013. s. 574-581. ISBN 978-80-225-3636-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozvoj stavebních podniků v době ekonomické recese: Informace o sběru dat
Název česky Rozvoj stavebních podniků v době ekonomické recese: Informace o sběru dat
Název anglicky Development of Construction Enterprises During the Economic Recession: Information About Data Colection
Autoři ZÁTHURECKÝ, Viliam (203 Česká republika, garant, domácí) a Peter MARINIČ (703 Slovensko, domácí).
Vydání 1. vyd. Bratislava, Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013, od s. 574-581, 8 s. 2013.
Nakladatel Vydavateĺstvo Ekonóm, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00068624
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-225-3636-3
UT WoS 000338150300096
Klíčová slova česky Konkurence; Konkurenceschopnost; Podniková strategie; Management podniku; Stavební podniky; Ekonomická krize; Přehled výzkumného projektu
Klíčová slova anglicky Competition; Competitiveness; Corporate strategy; Business management; Construction enterprises; Economic crises; Research project survey
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Peter Marinič, Ph.D., učo 137627. Změněno: 6. 8. 2015 09:16.
Anotace
Sektor stavebnictví vykazuje v posledních letech výrazný pokles, zejména od počátku ekonomické krize v roce 2008. Tato situace nutí manažéry stavebních podniků se znovu zamyslet nad základními přístupy k podnikové strategii i managementu podniku, a přehodnotit kdo z této situace profituje a komu daná situace nejvíce škodí. Článek, jako dílčí výstup z realizovaného projektu „Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (M00200)“, přináší informace o předběžných výsledcích průzkumu realizovaného mezi stavebními podniky na území Jihomoravského kraje. Výzkumný projekt, zaměřen právě na sektor stavebních podniků a jeho vývoj po roce 2008 s důrazem na potenciály vyplývající ze spolupráce s rakouskými podniky v příhraničních oblastech, je realizován na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Fachhochschule Wien a Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy.
Anotace anglicky
Construction sector has experienced significant decline in recent years, especially since the beginning of economic crises in year 2008. This situation forces managers of construction enterprises to rethink basic approaches to corporate strategy and business management, and to reflect on those who have benefit from the situation and vice versa whom the situation causes the most harm. The article as a partial output from the implemented project "Development of small and medium enterprises in the border areas (M00200)," provides information on the preliminary results of the survey conducted among construction enterprises in the South Moravian Region. Research project focused precisely on the sector of construction enterprises and its development after the year 2008, with specific emphases on the potentials arising from cooperation with Austrian enterprises in border area is being implemented on the ground of Faculty of Economic and Administration Masaryk University in cooperation with FH Wien and Regional Chamber of Commerce of South Moravia.
Návaznosti
M00200, interní kód MUNázev: Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (Akronym: malé a střední podniky)
Investor: Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska, Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech, 1. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:18