TUŠKOVÁ, Jana Marie. Ženská rodná jména v češtině - historie a současnost. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ženská rodná jména v češtině - historie a současnost
Authors TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) onomastika - antroponyma - rodná jména - feminina
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Changed: 14. 3. 2014 15:51.
Abstract
Přednáška zpracovává problematiku vývoje rodných jmen na území Čech a Moravy se zaměřením na ženská rodná jména.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:21