VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování v současné škole. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2013. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dynamické modelování v současné škole
Název česky Dynamické modelování v současné škole
Název anglicky Dynamic modeling in the present school
Autoři VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK.
Vydání Brno, XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, od s. nestránkováno, 4 s. 2013.
Nakladatel University of Defence, Faculty of Economics and Management
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-923-7
Klíčová slova česky počítačové modelování; webové modelování; web; ICT výuka
Klíčová slova anglicky computer modeling; web modeling; web; ICT teaching
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 21. 3. 2014 21:16.
Anotace
Příspěvek se zabývá stavem dynamického modelování v českém školství. Opírá se zejména o výzkumné šetření na základních a střeních školách a gymnáziích. Analyzován je potenciál dynamického modelování a role učitele v současné škole. Ukazuje se, že požadované nároky na práci učitele neodpovídají vytvářeným vnějším podmínkám a že v procesu transformace je významnější akcent kladen na strukturální přeměny než na podporu směrovanou k učiteli.
Anotace anglicky
This paper deals with the status of dynamic modeling in the current school. It is based mainly on the research and survey in primary and secondary schools. We analyzed the potential for dynamic modeling and the role of teachers in the current school. It turns out that the required demands on the teacher's work do not correspond to the created external conditions, and that in the process of transformation is greater emphasis placed on structural changes rather than on support geared to the teacher.
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2023 12:39