PIPEKOVÁ, Jarmila and Monika NOVOTNÁ. Analýza vybraných organizačných podmienok edukácie z pohľadu koordinatorov školských vzdelávacích programov (Analysis of selected organizational terms of education in the view of school educational programs coordinator). In Študentská vedecká konferencia v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 2013. ISBN 978-80-555-0777-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza vybraných organizačných podmienok edukácie z pohľadu koordinatorov školských vzdelávacích programov
Name in Czech Analýza vybraných organizačních podmínek edukace z pohledu koordinátoru školních vzdelávacích programu
Name (in English) Analysis of selected organizational terms of education in the view of school educational programs coordinator
Authors PIPEKOVÁ, Jarmila and Monika NOVOTNÁ.
Edition Študentská vedecká konferencia v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika, 2013.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-555-0777-4
Keywords (in Czech) ramcovy vzdelavaci program pro obor vzdelani zakladni skola specialni; skolni vzdelavaci program; zakladni skola specialni; koordinator skolniho vzdelavaciho programu; organizacni podminky ke vzdelavani
Keywords in English framework Educational program for field of study special elementary school; school educational program; special elementary school; coordinator of school educational program; organizational educational conditions
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 11. 4. 2014 10:35.
Abstract
Predkladaný príspevok sa venuje problematike koordinátorov školských vzdelávacích programov spracovaných podľa Rámcového vzdelávacieho programu pre odbor vzdelávania základná škola špeciálna v Českej republike (RVP ZŠS, 2008) a to v dobe pred začatím vzdelávania podľa nových kurikulárnych dokumentov. Príspevok popisuje parciálne výsledky z prvej fázy výskumu dizertačnej práce, zameraného na podmienky edukácie v základných školách špeciálnych. Cieľom príspevku je popísať funkciu koordinátora školského vzdelávacieho programu a vybrané organizačné podmienky edukácie v podmienkach základnej školy špeciálnej z pohľadu koordinátorov školských vzdelávacích programov.
Abstract (in Czech)
Predkladany prispevek se venuje problematice koordinatoru skolnich vzdelavacich programu spracovanych podle Ramcoveho vzdelavaciho programu pro obor vzdelani zakladni skola specialni v Ceske republice (RVP ZSS, 2008)a to v dobe pred zahajenim vzdelavani podle novych kurikularnich dokumentu. Prispevek popisuje parcialni vysledky z prvni faze vyskumu disertacni prace, zamereneho na podminky edukace v zakladnich skolach specialnich. Cilem prispevku je popsat funkci koordinatora skolniho vzdelavaciho programu a vybrane organizacni podminky edukace v podminkach zakladni skoly specialni z pohledu koordinatoru skolnich vzdelavacich programu.
Abstract (in English)
The article solves the problem of school educational program s coordinator working up in according to Framework Educational Program for the field of study special elementary school in Czech Republic (RVP ZSS, 2008) at the time before education according to new curricular documents. Showed article presents the results from first phase of dissertation s thesis research focus on the school conditions in special elementary school. The aim is to describe the school coordinator s role and chosen organizational conditions in special elementary school environment from the school coordinator s point of view.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 2. 7. 2022 00:42