CÍDLOVÁ, Hana. Turistický závod jako motivační činitel v přírodopise a zeměpise. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Turistický závod jako motivační činitel v přírodopise a zeměpise
Název anglicky Tourist Race as a Motivating Factor in Biology and Geography
Autoři CÍDLOVÁ, Hana.
Vydání Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6255-9
Klíčová slova česky motivace přírodopis zeměpis závod
Klíčová slova anglicky motivation biology geography race
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 31. 3. 2014 12:25.
Anotace
Turistického závodu, pořádaného Klubem českých turistů, se každoročně účastní několik set dětí i dospělých. Přestože jeho základem je terénní běh, nezanedbatelnou roli hrají další soutěžní úkoly, např. poznávání dřevin, poznávání turistických a topografických značek, kulturně-poznávací činnost, práce s mapou a buzolou nebo odhad vzdálenosti v terénu. Atmosféra závodů je pro zvládnutí uvedených úkolů velmi silně motivující. Příspěvek představuje výsledky výzkumu zaměřeného na rozbor úspěšnosti závodníků dětských kategorií při řešení vybraných přírodopisných a zeměpisných úkolů.
Anotace anglicky
Tourist race, organized by the Club of Czech Tourists, is annually attended by several hundred children and adults. Although it is based on cross-country running, a significant role is played by other competitive tasks, such as recognizing of shrubs and trees, recognizing of tourist signs, topographical signs, cultural-cognitive activity, work with a map and compass or outdoors estimating of distance. The temper of racing is very strongly motivating to cope with these tasks. The paper presents results of a research focused on discussion of the success of competitors in children's categories in solving chosen biological and geographical tasks.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:25