CÍDLOVÁ, Hana. Turistický závod jako motivační činitel v přírodopise a zeměpise (Tourist Race as a Motivating Factor in Biology and Geography). In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Turistický závod jako motivační činitel v přírodopise a zeměpise
Name (in English) Tourist Race as a Motivating Factor in Biology and Geography
Authors CÍDLOVÁ, Hana.
Edition Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6255-9
Keywords (in Czech) motivace přírodopis zeměpis závod
Keywords in English motivation biology geography race
Changed by Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 31. 3. 2014 12:25.
Abstract
Turistického závodu, pořádaného Klubem českých turistů, se každoročně účastní několik set dětí i dospělých. Přestože jeho základem je terénní běh, nezanedbatelnou roli hrají další soutěžní úkoly, např. poznávání dřevin, poznávání turistických a topografických značek, kulturně-poznávací činnost, práce s mapou a buzolou nebo odhad vzdálenosti v terénu. Atmosféra závodů je pro zvládnutí uvedených úkolů velmi silně motivující. Příspěvek představuje výsledky výzkumu zaměřeného na rozbor úspěšnosti závodníků dětských kategorií při řešení vybraných přírodopisných a zeměpisných úkolů.
Abstract (in English)
Tourist race, organized by the Club of Czech Tourists, is annually attended by several hundred children and adults. Although it is based on cross-country running, a significant role is played by other competitive tasks, such as recognizing of shrubs and trees, recognizing of tourist signs, topographical signs, cultural-cognitive activity, work with a map and compass or outdoors estimating of distance. The temper of racing is very strongly motivating to cope with these tasks. The paper presents results of a research focused on discussion of the success of competitors in children's categories in solving chosen biological and geographical tasks.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:41