JENÍKOVÁ, Anna. Srbocharvátština pro samouky [2-7635]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srbocharvátština pro samouky [2-7635]
Authors JENÍKOVÁ, Anna.
Edition Praha, 1987.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 03:54.
PrintDisplayed: 28/3/2020 20:12