Informační systém MU
VITURKA, Milan. Regionální hodnocení kvality sociálního prostředí - případová studie České republiky. In Klímová, Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 65-71, 7 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regionální hodnocení kvality sociálního prostředí - případová studie České republiky
Název anglicky REGIONAL EVALUATION OF SOCIAL ENVIRONMENT QUALITY - A CASE STUDY OF THE CZECH REPUBLIC
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. od s. 65-71, 7 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00081881
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-6257-3
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-7
UT WoS 000358519700008
Klíčová slova česky regionální rozvoj - sociální prostředí - typologie.
Klíčová slova anglicky regional development - social environment - typology
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Hana Bohrnová, Ph.D., učo 179999. Změněno: 22. 3. 2016 08:34.
Anotace
Cílem článku je představit výsledky hodnocení kvality sociálního prostředí (KSP) za mikroregiony (územní obvody obcí s rozšířenou působností 3. stupně – regiony ORP) a mezoregiony (kraje – regiony NUTS 3) České republiky. Originální metoda hodnocení je založena na vybraných faktorech interpretujících klíčové oblasti sociálního prostředí (sociální, demografickou, urbanistickou, infrastrukturní a environmentální). Na tomto základě byly regiony ORP rozděleny do tří skupin: progresivní, standardní a regresivní regiony. Krajské hodnoty pak byly získány agregací mikroregionálních hodnot vážených příslušnými počty obyvatel. Pro územní rozložení hodnot KSP je charakteristická poměrně nízká úroveň diferenciace a dále byla prokázána tendence k poklesu těchto hodnot směrem k hranicím regionů NUTS 3. Celkově lze konstatovat, že špatná KSP snižuje residenční i investiční atraktivitu regionů a tedy i dlouhodobou udržitelnost jejich rozvoje. Klíčová slova: regionální rozvoj, sociální prostředí, typologie.
Anotace anglicky
The aim of the article is to present the results of evaluation concerning of social environment quality (SEQ) according to micro-regions (territorial districts of municipalities with extended competencies of 3rd degree – MEC regions) and mezo-regions (kraje – regions NUTS 3) of the Czech Republic. The original method of evaluation is based on the selected factors representing key areas of SEQ (social, demographic, urban, infrastructure and environmental area). On this basis the MEC regions were divided into three groups: regions with progressive, standard and regressive SEQ. The NUTS 3 values were then obtained by aggregation of micro-regional values weighted by relevant population. It can be stated that territorial distribution of the SEQ values is characterized by relatively low level of differentiation and further a tendency to decreasing of these values towards to the borders of NUTS 3 regions has been also demonstrated. Overall, it can be concluded that poor SEQ reduces residential and investment attractiveness of the regions and hence long-term sustainability of their development
Návaznosti
MUNI/A/0745/2012, interní kód MUNázev: Potenciál rozvoje regionů a možnosti jeho ovlivnění v kontextu kohezní politiky EU (Akronym: ROREPO)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 26. 1. 2020 19:57