VITURKA, Milan. Regionální hodnocení kvality sociálního prostředí - případová studie České republiky (REGIONAL EVALUATION OF SOCIAL ENVIRONMENT QUALITY - A CASE STUDY OF THE CZECH REPUBLIC). In Klímová, Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 65-71, 7 pp. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Regionální hodnocení kvality sociálního prostředí - případová studie České republiky
Name (in English) REGIONAL EVALUATION OF SOCIAL ENVIRONMENT QUALITY - A CASE STUDY OF THE CZECH REPUBLIC
Authors VITURKA, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. p. 65-71, 7 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00081881
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-6257-3
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-7
UT WoS 000358519700008
Keywords (in Czech) regionální rozvoj - sociální prostředí - typologie.
Keywords in English regional development - social environment - typology
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Hana Bohrnová, Ph.D., učo 179999. Changed: 22/3/2016 08:34.
Abstract
Cílem článku je představit výsledky hodnocení kvality sociálního prostředí (KSP) za mikroregiony (územní obvody obcí s rozšířenou působností 3. stupně – regiony ORP) a mezoregiony (kraje – regiony NUTS 3) České republiky. Originální metoda hodnocení je založena na vybraných faktorech interpretujících klíčové oblasti sociálního prostředí (sociální, demografickou, urbanistickou, infrastrukturní a environmentální). Na tomto základě byly regiony ORP rozděleny do tří skupin: progresivní, standardní a regresivní regiony. Krajské hodnoty pak byly získány agregací mikroregionálních hodnot vážených příslušnými počty obyvatel. Pro územní rozložení hodnot KSP je charakteristická poměrně nízká úroveň diferenciace a dále byla prokázána tendence k poklesu těchto hodnot směrem k hranicím regionů NUTS 3. Celkově lze konstatovat, že špatná KSP snižuje residenční i investiční atraktivitu regionů a tedy i dlouhodobou udržitelnost jejich rozvoje. Klíčová slova: regionální rozvoj, sociální prostředí, typologie.
Abstract (in English)
The aim of the article is to present the results of evaluation concerning of social environment quality (SEQ) according to micro-regions (territorial districts of municipalities with extended competencies of 3rd degree – MEC regions) and mezo-regions (kraje – regions NUTS 3) of the Czech Republic. The original method of evaluation is based on the selected factors representing key areas of SEQ (social, demographic, urban, infrastructure and environmental area). On this basis the MEC regions were divided into three groups: regions with progressive, standard and regressive SEQ. The NUTS 3 values were then obtained by aggregation of micro-regional values weighted by relevant population. It can be stated that territorial distribution of the SEQ values is characterized by relatively low level of differentiation and further a tendency to decreasing of these values towards to the borders of NUTS 3 regions has been also demonstrated. Overall, it can be concluded that poor SEQ reduces residential and investment attractiveness of the regions and hence long-term sustainability of their development
Links
MUNI/A/0745/2012, internal MU codeName: Potenciál rozvoje regionů a možnosti jeho ovlivnění v kontextu kohezní politiky EU (Acronym: ROREPO)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 19/1/2020 23:51