MAREŠ, Jan. Psychologická diagnostika jako problém v profesní přípravě budoucích učitelů (Psychological assessment as the problem area in the future teachers education). In Psychologická diagnostika: Výzkum, prevence, poradenství. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychologická diagnostika jako problém v profesní přípravě budoucích učitelů
Name (in English) Psychological assessment as the problem area in the future teachers education
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Psychologická diagnostika: Výzkum, prevence, poradenství, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00068661
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) psychodiagnostika; testování; výuka budoucích učitelů
Keywords in English psychological assessment; testing; teachers pregradual education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Changed: 24. 6. 2013 10:41.
Abstract
Poster se zaměřuje na problematiku výuky témat souvisejících s psychodiagnostikou pro účely výukové praxe v profesní přípravě budoucích učitelů. Prezentované příklady vychází z reflexe autorovy výukové praxe na MU. Jakkoli je téma psychodiagnostiky a individuálních rozdílů na deklarativní rovině považováno za významné, praktická implementace ale obecně není reflektována jako ideální. V souvislosti s probíhajícími změnami ve vzdělávacím systému navíc význam této problematiky roste. Stávající stav ale vzbuzuje otázky nejen v rovině odborné, ale i v rovině etické a politické.
Abstract (in English)
Poster focuses on teaching topics related to psychodiagnostics for the purpose of teaching experience in the training of future teachers. Presented examples based on the author's reflection on teaching practice at MU. While the topic of psychological assessment and individual differences on the declarative level considered relevant, practical implementation but in general not reflected as an ideal. The importance of this issue is growing in the context of the ongoing changes in the educational system. It raises questions not only at the expert level, but also in terms of ethics and policy.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:13