KALOUDA, František. Public funds in theory of financial structure a company in Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zem. a les. univerzita, 2013, LXI, 2/2013, p. 376-383. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361020367.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Public funds in theory of financial structure a company in Czech Republic
Name in Czech Veřejné zdroje v teorii finanční struktury v ČR
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova zem. a les. univerzita, 2013, 1211-8516.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00068670
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Doi http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361020367
Keywords (in Czech) Česká republika-státní a soukromý sektor-veřejné zdroje-finanční struktura podniku-morální hazard.
Keywords in English Czech Republic-state and private sector-public funds-financial structure of a company-moral hazard.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 29. 4. 2014 12:56.
Abstract
Mutually beneficial co-existence of the private and state sectors can be seen as proven in theory. The proof is the concept of a two-sector economy of A. Wagner (1835-1917), while, in Wagner’s view, the importance of the state sector should grow (Wagner’s law). State finance is understood in this context as a tool used to achieve social justice, and in general as a socially stabilizing element. In conditions of real Czech economy, the relationship between the state and private sectors is shown in the form of subsidies for businesses enterprises; although at first sight the available data do not demonstrate the key role of public finance. Another form of limited understanding of the importance of public funds is the concept of financial structure of a company understood by contemporary theory of finance of firm (in Czech context) as a set of sources for financing entrepreneurial activities – public funds are virtually not mentioned here. The aim of the paper is to contribute to correct this shift in understanding of the importance of public finance and to bring it nearer both to the original theoretical concept (A. Wagner) and to reality, both in quantitative and qualitative terms. Main focus of this paper is to the Czech Republic circumstances. For the comparison are here presented available data from other countries and global data as well.
Abstract (in Czech)
Vzájemně prospěšnou koexistenci soukromého a státního sektoru lze považovat za teoreticky prokázanou. Důkazem je koncept dvousektorové ekonomiky A. Wagnera (1835-1917), přičemž podle Wagnerových názorů by se význam státního sektoru měl zvyšovat (Wagnerův zákon). Státní finance jsou v tomto kontextu chápány jako nástroj dosažení sociální spravedlnosti, obecně tedy jako společensky stabilizační prvek. Vztah mezi soukromým a státním sektorem se v podmínkách reálné ekonomiky projevuje v podobě podpor podnikatelských subjektů, přičemž dostupná data na první pohled klíčovou roli veřejných financí neprokazují. Další formou omezeného vnímání významu veřejných zdrojů je pojem finanční struktury podniku jak ji chápou firemní finance v podobě množiny zdrojů financování podnikatelských aktivit - zde se veřejné prostředky prakticky neobjevují. Cílem příspěvku je tento posun v chápání významu veřejných financí korigovat a přiblížit je jak k původnímu teoretickému konceptu (A. Wagner) tak i k realitě. A to jak v kvalitativní rovině tak i v rovině kvantitativní.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.doc   File version Kalouda, F. 24. 6. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1113219/12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1113219/12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1113219/12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1113219/12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.doc?info
Uploaded/Created
Mon 24. 6. 2013 18:43

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148
  • a concrete person Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
Attributes
 

12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1113219/12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1113219/12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.doc
File type
Word (application/msword)
Size
152,5 KB
Hash md5
485af3fe87d704a7e785a73bf132a938
Uploaded/Created
Mon 24. 6. 2013 18:43

12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1113219/12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1113219/12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
41,3 KB
Hash md5
49a42582e1cb8196ff61144437f0dd95
Uploaded/Created
Mon 24. 6. 2013 18:44

12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1113219/12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1113219/12_ACTA_MENDELU__Kalouda__definitivni__12.11.06.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
549 KB
Hash md5
bf3ac7cfd6b2fc15feac0bceac54c1bd
Uploaded/Created
Mon 24. 6. 2013 18:45
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 20:40