SVOBODOVÁ, Hana and David ČOUPEK. Hodnocení inovačního prostředí pohledem high-tech firem: případová studie Jihomoravského kraje (Evaluation of innovation environment by view of high-tech entreprises: a case study of South Moravian Region). In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 174-181. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-21.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení inovačního prostředí pohledem high-tech firem: případová studie Jihomoravského kraje
Name (in English) Evaluation of innovation environment by view of high-tech entreprises: a case study of South Moravian Region
Authors SVOBODOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and David ČOUPEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. p. 174-181, 8 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00081883
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6257-3
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-21
UT WoS 000358519700022
Keywords (in Czech) High-tech odvětví; inovace; Jihomoravský kraj
Keywords in English High-tech industry; innovation; South Moravian Region
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 16. 9. 2015 07:49.
Abstract
Jihomoravský kraj je jedním z nejrychleji rostoucích regionů České republiky a střední Evropy v oboru informačních technologií a vědecko-technických inovací. Tento růst je však částečně dán podmínkami, které Jihomoravský kraj dlouhodobě vytváří. Prvním impulzem pro rozvoj bylo zpracování první Regionální inovační strategie v rámci České republiky, která napomohla odstartování další podpůrných činností. Jelikož však podniky naráží při své činnosti i na řadu problémů, je cílem příspěvku analýza vnímaní inovačního prostředí v kraji, včetně potenciálu pro rozvoj i bariér, z pohledu high-tech firem, zjištěná pomocí kvalitativního dotazníkového šetření.
Abstract (in English)
South Moravian Region is one of the fastest growing regions in the Czech Republic and also in Central Europe in the field of information technology and scientific and technological innovation. This growth is partly due to the conditions that the South Moravian Region has created. The first impulse for the development was the processing of the first Regional Innovation Strategy of the Czech Republic, which helped to launch other supporting activities. However, as enterprises encounter in their activities to a number of problems, the aim of the paper is analysis of perception of the innovation environment in the region, including the potential for development and barriers in terms of high-tech companies, as determined by the qualitative survey.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:50