OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (Education of Persons with Severe Disability and Multiple Disability). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 186 pp. ISBN 978-80-210-6221-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami
Name in Czech Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami
Name (in English) Education of Persons with Severe Disability and Multiple Disability
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 186 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00068679
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6221-4
Keywords (in Czech) Žák s těžkým postižením; základní škola speciální; edukace; intervence; podpora; terapie; výzkumný projekt.
Keywords in English a student with severe disabilities; special school; education; intervention; support; therapy; research project.
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9. 10. 2013 16:25.
Abstract
Monografie se zabývá edukací osob s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami. Sleduje nové pohledy a přístupy k cílové skupině v kontextu profesionální edukace. Poslední kapitola pátá prezentuje výzkumný projekt autorky, který byl zaměřen na analýzu současného stavu edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami.
Abstract (in English)
The monograph deals with the education of persons with severe disabilities and multiple disabilities. It pursues new insights and approaches to the target group in the context of professional education. The last fifth chapter presents a research project of the author that is focused on the analysis of the current state of education for children with severe and multiple disabilities.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:05