PEŠKOVÁ, Karolína. Die Rolle der Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in gegenwärtigen DaF-Lehrwerken: Ergebnisse einer Lehrwerkanalyse und Lehrerinterviews. In Janíková, V., Seebauer, R. Bildung und Sprachen in Europa. Education and Languages in Europe. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 205-214. ISBN 978-3-643-50505-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Die Rolle der Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in gegenwärtigen DaF-Lehrwerken: Ergebnisse einer Lehrwerkanalyse und Lehrerinterviews
Název česky Role vizuálií pro výuku reálií v současných učebnicích němčiny: výsledky analýzy učebnic a rozhovorů s učiteli
Název anglicky The role of visualization for learning about life and institutions in textbooks of German: results of textbook analysis and interviews with teachers
Autoři PEŠKOVÁ, Karolína (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Münster, Bildung und Sprachen in Europa. Education and Languages in Europe, od s. 205-214, 10 s. 2013.
Nakladatel LIT Verlag
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00074714
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-643-50505-7
UT WoS 000333716900022
Klíčová slova česky vizuálie; reálie; analýza; učebnice; rozhovor; učitel
Klíčová slova anglicky visual; teaching culture; textbook; interview; teacher
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 26. 3. 2015 09:10.
Anotace
Der Beitrag geht der Frage nach, welche Rolle Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in gegenwärtigen Lehrwerken für den DaF-Unterricht an der tschechischen Sekundarstufe I spielen. An das Thema wird aus zwei Perspektiven herangegangen. Zuerst wird anhand der Ergebnisse eigener Lehrwerkanalyse beschrieben, welche landeskundlichen Inhalte die analysierten Visualisierungen präsentieren und über welche Funktionen sie verfügen. Weiter werden diese Ergebnisse mit den Ansichten der befragten Lehrenden über erwünschte Merkmale der landeskundlichen Visualisierungen verglichen.
Anotace česky
Článek odpovídá na otázku, jakou roli mají vizuálie pro výuku reálií v současných učebnicích němčiny na českých ZŠ. K tématu je přistupováno ze dvou perspektiv. Nejprve je na základě výsledků analýzy učebnic popsáno, jaké obsahy reálií prezentují analyzované vizuálie a jakými funkcemi disponují. Následně jsou tyto výsledky srovnány s názory dotazovaných učitelů, kteří hovořili o žádoucích charakteristikách vizuálií pro výuku reálií.
Anotace anglicky
The paper answers the question what role visuals for teaching culture have in current German language textbooks used in Czech lower secondary schools. The topics is approached from two perspectives. Firstly, based on the results of a textbook analysis it is described which contents and functions can be identified in the textbooks. Secondly, these results are compared with views of the interviewed teachers concernig desired characteristics of visuals for teaching culture.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 20:41