Informační systém MU
PEŠKOVÁ, Karolína. Die Rolle der Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in gegenwärtigen DaF-Lehrwerken: Ergebnisse einer Lehrwerkanalyse und Lehrerinterviews (The role of visualization for learning about life and institutions in textbooks of German: results of textbook analysis and interviews with teachers). In Janíková, V., Seebauer, R. Bildung und Sprachen in Europa. Education and Languages in Europe. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013. p. 205-214. ISBN 978-3-643-50505-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Die Rolle der Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in gegenwärtigen DaF-Lehrwerken: Ergebnisse einer Lehrwerkanalyse und Lehrerinterviews
Name in Czech Role vizuálií pro výuku reálií v současných učebnicích němčiny: výsledky analýzy učebnic a rozhovorů s učiteli
Name (in English) The role of visualization for learning about life and institutions in textbooks of German: results of textbook analysis and interviews with teachers
Authors PEŠKOVÁ, Karolína (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Münster, Bildung und Sprachen in Europa. Education and Languages in Europe, p. 205-214, 10 pp. 2013.
Publisher LIT Verlag
Other information
Original language German
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00074714
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-3-643-50505-7
UT WoS 000333716900022
Keywords (in Czech) vizuálie; reálie; analýza; učebnice; rozhovor; učitel
Keywords in English visual; teaching culture; textbook; interview; teacher
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 26. 3. 2015 09:10.
Abstract
Der Beitrag geht der Frage nach, welche Rolle Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in gegenwärtigen Lehrwerken für den DaF-Unterricht an der tschechischen Sekundarstufe I spielen. An das Thema wird aus zwei Perspektiven herangegangen. Zuerst wird anhand der Ergebnisse eigener Lehrwerkanalyse beschrieben, welche landeskundlichen Inhalte die analysierten Visualisierungen präsentieren und über welche Funktionen sie verfügen. Weiter werden diese Ergebnisse mit den Ansichten der befragten Lehrenden über erwünschte Merkmale der landeskundlichen Visualisierungen verglichen.
Abstract (in Czech)
Článek odpovídá na otázku, jakou roli mají vizuálie pro výuku reálií v současných učebnicích němčiny na českých ZŠ. K tématu je přistupováno ze dvou perspektiv. Nejprve je na základě výsledků analýzy učebnic popsáno, jaké obsahy reálií prezentují analyzované vizuálie a jakými funkcemi disponují. Následně jsou tyto výsledky srovnány s názory dotazovaných učitelů, kteří hovořili o žádoucích charakteristikách vizuálií pro výuku reálií.
Abstract (in English)
The paper answers the question what role visuals for teaching culture have in current German language textbooks used in Czech lower secondary schools. The topics is approached from two perspectives. Firstly, based on the results of a textbook analysis it is described which contents and functions can be identified in the textbooks. Secondly, these results are compared with views of the interviewed teachers concernig desired characteristics of visuals for teaching culture.
Displayed: 27. 9. 2022 19:14