SOBEK, Tomáš. Problém legitimní autority I. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2013, roč. 152, č. 6, s. 537-561. ISSN 0231-6625.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problém legitimní autority I.
Název česky Problém legitimní autority I.
Název anglicky The Problem of Legitimate Authority I.
Autoři SOBEK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2013, 0231-6625.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00068692
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky legitimita; právní autorita; politická autorita; morální autorita; filozofický anarchismus
Klíčová slova anglicky legitimacy; legal authority; political authority; moral authority; philosophical anarchism
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 26. 6. 2013 08:19.
Anotace
Toto je první ze dvou dílů eseje o problému legitimní autority. Tato část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmových rozdílů. Rozlišujeme několik druhů legitimity, např. etickou, sociologickou a právní legitimitu. Co je to vlastně právní legitimita? Lze ji redukovat na etickou legitimitu? Lze ji redukovat na sociologickou legitimitu? Nebo je něčím specifickým a nezávislým? Velmi důležité je odlišení epistemické a praktické autority. Epistemické (expertní) autority poskytují dobré rady, praktické autority stanoví příkazy. Většina teoretiků uvažuje politickou autoritu spíše jako druh praktické autority než jako druh epistemické autority.Nicméně, lze redukovat praktickou autoritu na epistemickou? I to je velmi zajímavá a hodně diskutovaná otázka. Pojem legitimity má justifikační předpoklady a obligační důsledky. Jak ospravedlnit povinnost k poslušnosti politické autoritě? A jakou povahu má tato povinnost? Je to morální povinnost?
Anotace anglicky
This is the first part of a two parts essay on the problem of legitimate authority. Part I. focuses on the explanation of fundamental conceptual distinctions.We distinguish several kinds of legitimacy, e.g. ethical, sociological and legal legitimacy.What is the nature (if any) of legal legitimacy? Is it reducible to ethical legitimacy? Is it reducible to sociological legitimacy? Or is it something specific and independent? The distinction between epistemic and practical authority is very important in this respect. Epistemic (expert) authorities provide good advice, practical authority provides commands.Most theorists view political authority as a kind of practical authority rather than epistemic authority.However, is it possible to reduce practical authority to epistemic authority? This is also a very interesting and much disputed question. The concept of legitimacy has conditions of justification and obligatory consequences. How to justify the duty to obey political authority? And what is the nature of this duty? Is it moral duty?
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:42