MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. In ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale
Název anglicky Perceived teacher power in the classroom: Czech adaptation of Teacher Power Use Scale
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, domácí), Kateřina VLČKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066232
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky percipovaná moc učitele; školní třída; adaptace dotazníku
Klíčová slova anglicky percieved teacher power; classroom; questionnaire adpatation
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 1. 4. 2014 14:30.
Anotace
Vnímání moci učitele v pojetí vycházejícím z teorie Frenche a Ravena (1960) rozlišujícím báze moci (donucovací, odměňovací, referenční, legitimní a expertní) je v české pedagogice relativně novým výzkumným tématem. Fenomén moci byl dosud u nás zkoumán hlavně kvalitativně, prostřednictvím rozhovorů a pozorování (Šeďová, 2012, Šalamounová, 2011). Ke zjišťování vnímané moci je ale možné použít také dotazníky. Mezi aktuální a nejvíce rozšířené dotazníky měřící zmíněné báze moci patří Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt a Turman, 2007) určený v původní verzi pro středoškoláky. Příspěvek představuje postup adaptace tohoto dotazníku pro podmínky druhého stupně české základní školy. Prezentuje psychometrické vlastnosti adaptované verze dotazníku a diskutuje o možnostech dalšího vývoje nástroje i alternativní možnosti měření vnímání moci učitele žáky i samotným učitelem. Představenou českou adaptaci nástroje je možné v českých podmínkách použít pro měření jednotlivých bází moci, a to jak ve výzkumu, tak pro výukové či (auto)evaluační účely.
Anotace anglicky
The concept of relational power as conceptualised in the French and Raven s theory (1960), where it is divided into coercive, reward, legitimate, referent, and expert power bases, is in the Czech educational sciences a relatively new topic. The phenomenon of power was researched in the Czech Republic mainly qualitatively, by the means of interviews and observations (Šeďová, 2012, Šalamounová, 2011). Nevertheless, this phenomenon can be researched by the use questionnaires as well. One of the most current and most used questionnaires measuring the above mentioned power bases is Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt and Turman, 2007) suitable in the original version for upper secondary level students. Our contribution introduces the process of adaptation of this instrument to the Czech conditions and to lower secondary level pupils. The psychometrical properties of the adapted version of the questionnaire were discussed, as well as the possibilities of further instrument development and alternative options for measuring pupils´ and teachers´ perception of teacher s power. The Czech adaptation of the instrument can be used for measuring of single power bases in research settings as well as in the instructional practice or for (self)evaluation.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Moc ve školních třídách studentů učitelství
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 28. 3. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf?info
Vloženo
Pá 28. 3. 2014 11:23, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D., učo 109084
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 

5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
615,7 KB
Hash md5
322915d067338b8d3e170054c9c777cc
Vloženo
Pá 28. 3. 2014 11:23

5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
13,4 KB
Hash md5
9adb6ff4fed569298c6a92822d9a7569
Vloženo
Pá 28. 3. 2014 11:25
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 8. 8. 2022 15:11