MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale (Perceived teacher power in the classroom: Czech adaptation of Teacher Power Use Scale). In ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale
Name (in English) Perceived teacher power in the classroom: Czech adaptation of Teacher Power Use Scale
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina VLČKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066232
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) percipovaná moc učitele; školní třída; adaptace dotazníku
Keywords in English percieved teacher power; classroom; questionnaire adpatation
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 1. 4. 2014 14:30.
Abstract
Vnímání moci učitele v pojetí vycházejícím z teorie Frenche a Ravena (1960) rozlišujícím báze moci (donucovací, odměňovací, referenční, legitimní a expertní) je v české pedagogice relativně novým výzkumným tématem. Fenomén moci byl dosud u nás zkoumán hlavně kvalitativně, prostřednictvím rozhovorů a pozorování (Šeďová, 2012, Šalamounová, 2011). Ke zjišťování vnímané moci je ale možné použít také dotazníky. Mezi aktuální a nejvíce rozšířené dotazníky měřící zmíněné báze moci patří Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt a Turman, 2007) určený v původní verzi pro středoškoláky. Příspěvek představuje postup adaptace tohoto dotazníku pro podmínky druhého stupně české základní školy. Prezentuje psychometrické vlastnosti adaptované verze dotazníku a diskutuje o možnostech dalšího vývoje nástroje i alternativní možnosti měření vnímání moci učitele žáky i samotným učitelem. Představenou českou adaptaci nástroje je možné v českých podmínkách použít pro měření jednotlivých bází moci, a to jak ve výzkumu, tak pro výukové či (auto)evaluační účely.
Abstract (in English)
The concept of relational power as conceptualised in the French and Raven s theory (1960), where it is divided into coercive, reward, legitimate, referent, and expert power bases, is in the Czech educational sciences a relatively new topic. The phenomenon of power was researched in the Czech Republic mainly qualitatively, by the means of interviews and observations (Šeďová, 2012, Šalamounová, 2011). Nevertheless, this phenomenon can be researched by the use questionnaires as well. One of the most current and most used questionnaires measuring the above mentioned power bases is Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt and Turman, 2007) suitable in the original version for upper secondary level students. Our contribution introduces the process of adaptation of this instrument to the Czech conditions and to lower secondary level pupils. The psychometrical properties of the adapted version of the questionnaire were discussed, as well as the possibilities of further instrument development and alternative options for measuring pupils´ and teachers´ perception of teacher s power. The Czech adaptation of the instrument can be used for measuring of single power bases in research settings as well as in the instructional practice or for (self)evaluation.
Links
GA13-24456S, research and development projectName: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Czech Science Foundation, Power in the classes taught by student teachers
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 28. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 28. 3. 2014 11:23, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D., učo 109084
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
615,7 KB
Hash md5
322915d067338b8d3e170054c9c777cc
Uploaded/Created
Fri 28. 3. 2014 11:23

5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1113513/5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
13,4 KB
Hash md5
9adb6ff4fed569298c6a92822d9a7569
Uploaded/Created
Fri 28. 3. 2014 11:25
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 09:35