ŽEMLIČKOVÁ, Lenka a Hana CÍDLOVÁ. PowerPoint a výuka chemie. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2013. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PowerPoint a výuka chemie
Název anglicky PowerPoint and Chemistry Education
Autoři ŽEMLIČKOVÁ, Lenka (203 Česká republika, domácí) a Hana CÍDLOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, od s. nestránkováno, 7 s. 2013.
Nakladatel Univerzita Obrany
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00068734
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-923-7
Klíčová slova česky výuka; PowerPoint; efektivita výuky; pravidlo 6x6; typ snímků; efekt potlačení řeči
Klíčová slova anglicky education; PowerPoint; efficiency of education; rule 6x6; type of slides; effect of speech suppression
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 28. 6. 2013 14:03.
Anotace
Článek upozorňuje na nové zjištění týkající se vlivu typu snímků na efektivitu využití PowerPointových prezentací ve výuce. Autorky článku zhodnotily celkem 80 prezentací z Metodického portálu RVP, určených pro využití při výuce chemie na základní škole. Zjistily, že doporučovanému využití tzv. stručných snímků a podobnému, avšak déle známému tzv. pravidlu 6 x 6 vyhovuje pouze málo prezentací. Současně se ukázalo, že představy uživatelů o dobré prezentaci jsou v protikladu k oběma výše uvedeným zásadám. Autorky se domnívají, že o zjištěné skutečnosti by bylo velmi vhodné hovořit s vysokoškolskými studenty připravujícími se na profesi učitele, např. ve vyučovacích předmětech s didaktickým zaměřením, které mají za cíl naučit studenty využívat výpočetní techniku k samostatné tvorbě výukových materiálů.
Anotace anglicky
The article points to new findings concerning the influence of the type of slides on the effectiveness of PowerPoint presentations use in education. The authors of this article evaluate a total of 80 presentations from Methodological portal of RVP (Framework Educational Programme) intended for use in teaching chemistry at lower secondary school. They found that only a few presentations meet the recommended rule of using so called concise slides or a similar but longer known rule called 6 x 6. At the same time it has been showed that expectations of users about good presentation are in opposition to the principles mentioned above. The authors believe that it would be very appropriate to speak with university students that are preparing themselves to profession of teacher, about these findings, for example in subjects with didactic focus that aim to teach students to use computers for developing their own teaching materials.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 11:33