PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. Využití potenciometrických metod v rámci inovace předmětu Laboratorní cvičení z biochemie. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2013. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití potenciometrických metod v rámci inovace předmětu Laboratorní cvičení z biochemie
Název anglicky Utilization of Potentiometric Methods in the Course of Innovation of Laboratory Training in Biochemistry
Autoři PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, od s. nestránkováno, 4 s. 2013.
Nakladatel Univerzita Obrany
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-923-7
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 31. 3. 2014 22:34.
Anotace
Příspěvek představuje projekt realizovaný v současné době na Katedře fyziky, chemie a odborného vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, v rámci něhož probíhá inovace povinného předmětu Laboratorní cvičení z biochemie. V rámci projektu probíhá komplexní inovace laboratorních úloh se zaměřením na biologicky aktivní látky z hlediska lidského zdraví a se zaměřením na látky, se kterými člověk přichází do kontaktu v běžném životě (dusičnany, chloridy, amonné ionty a ionty kovů). Jedná se o zavedení praktických úloh a zařízení pro potenciometrické stanovení iontů s účinkem na lidské zdraví a vlivem na životní prostředí pomocí iontově selektivních elektrod.
Anotace anglicky
The contribution presents a project implemented at present in the Department of Physics, Chemistry and Vocational Education, Faculty of Education, Masaryk University, whereby its innovation of subject Laboratory of Biochemistry being. The project presents the complex innovation labs focusing on biologically active substances for human health and focusing on the substances with which it comes into contact with a person in real life (nitrates, chlorides, ammonium ions and metal ions). This is the introduction of practical tasks and equipment for potentiometric determination of ions having an effect on human health and environmental impacts using ion-selective electrodes.
Návaznosti
FRVS/62/2013, interní kód MUNázev: Inovace laboratorního cvičení z biochemie
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace laboratorního cvičení z biochemie, B - Vzdělávání učitelů
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 17:49