Informační systém MU
SLIACKY, Jiří and Marcela JANÍKOVÁ. Spektrum didaktických řídicích stylů ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy (Teaching styles in lower-secondary physical education lessons). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, roč. 7, č. 1, p. 81-97. ISSN 1802-7679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spektrum didaktických řídicích stylů ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy
Name (in English) Teaching styles in lower-secondary physical education lessons
Authors SLIACKY, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marcela JANÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, 1802-7679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/13:00066235
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) videostudie; didaktický řídicí styl; kategoriální systém; tělesná výchova
Keywords in English video study; teaching style; system of categories; Physical Education
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 9/4/2014 11:46.
Abstract
Příspěvek přináší výsledky empirické studie využívání didaktických řídicích stylů v tělesné výchově na 2. stupni základní školy, jejímž cílem bylo zjistit, jaké didaktické řídicí styly učitelé ve výuce reálně využívají. Jako metoda sběru dat byla použita videostudie, pořízené videozáznamy vyučovacích jednotek byly kódovány podle uvedeného kategoriálního systému a následné vyhodnocení bylo provedeno prostřednictvím relativních četností zjištěných kategorií. Výsledky analýzy ukázaly, že učitelé ve výuce využívali pouze příkazový a praktický didaktický řídicí styl, což je v textu dále diskutováno na základě hlubší analýzy námi zjištěných výsledků a výsledků některých zahraničních výzkumů.
Abstract (in English)
In the paper, results are presented of empirical research on teaching styles used in physical education lessons in lower-secondary schools, which aimed to analyse everyday instruction and show which teaching styles are used. The method of video study was employed to generate data, which were later coded by means of a system of categories. The findings show that in the analysed lessons, the teachers only used the “command” and the “practice” styles. These findings are discussed in the context of further analysis of the research results and also in the context of other research carried out outside of the Czech Republic.
Links
GAP407/11/0262, research and development projectName: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Czech Science Foundation
Displayed: 17/7/2024 16:18