ČERNOCH, Filip, Vladimír HANDL, Vladan HODULÁK, Oldřich KRPEC, Petr OCELÍK, William E. PATERSON, Elza TULMETS and Michal VÍT. Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR (New Role of Germany in the EU, the Future of Berlin-Paris Axis and the Perspectives of multi-speed Europe from the Czech Foreign Policy Perspective). Neuveden: Neuveden, 2013. 140 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR
Name (in English) New Role of Germany in the EU, the Future of Berlin-Paris Axis and the Perspectives of multi-speed Europe from the Czech Foreign Policy Perspective
Authors ČERNOCH, Filip (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vladimír HANDL (203 Czech Republic), Vladan HODULÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Oldřich KRPEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr OCELÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), William E. PATERSON (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Elza TULMETS (250 France) and Michal VÍT (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Neuveden, 140 pp. 2013.
Publisher Neuveden
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree contents are confidential
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00065520
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Německo; Francie; EU; vícerychlostní Evropa; ČR; zájmy
Keywords in English Germany; France; EU; multi-speed Europe; Czech Republic; Interests
Changed by Changed by: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Changed: 1/4/2014 10:19.
Abstract
*Text se zaměřuje na zhodnocení role Německa v EU, dále na budoucnost osy Berlín-Paříž a také na perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně politických zájmů ČR.
Abstract (in English)
*The text analyzes the role of Germany in the EU, as well as the future of Berlin-Paris axis. This issue is evaluated from the Czech foreign-policy interests perspective.
Links
TB010MZV044, research and development projectName: Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín - Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně - politických zájmů ČR
Investor: Technology Agency of the Czech Republic, TB
PrintDisplayed: 5/12/2021 14:20