VOGEL, Radek. Sentence/sequential adverbials in academic texts: preferences of native vs. non-native writers. In International Staff Teaching Week, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunsko. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sentence/sequential adverbials in academic texts: preferences of native vs. non-native writers
Name in Czech Disjunktivní a sekvenční adverbia v akademických textech: preference rodilých a nerodilých autorů v angličtině
Authors VOGEL, Radek.
Edition International Staff Teaching Week, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Rumunsko, 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Romania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) akademická angličtina; zkušení autoři; začínající autoři; větná (disjunktivní) adverbia; sekvenční adverbia; anglický rodilý; nerodilý
Keywords in English English for Academic Purposes; expert writers; novice writers; sentence adverbials; sequential adverbials; native; non-native
Tags foreign lecture within the LLP Erasmus programme
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Radek Vogel, Ph.D., učo 33061. Changed: 24. 3. 2014 11:09.
Abstract
Native and non-native, expert and novice authors of academic texts reveal some differences in their linguistic choices. Drawing from the author s ongoing research, the lecture focuses on different preferences in the use of sentence and sequential adverbials.
Abstract (in Czech)
Anglicky píšící rodilí a nerodilí, zkušení a začínající autoři akademických textů vykazují některé rozdíly ve svých volbách jazykových prostředků. Na základě autorova probíhajícího výzkumu se přednáška zaměřuje na rozdíly v použití disjunktivních, specificky pak sekvenčních adverbií.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:13