Informační systém MU
POCHOP, Lukáš a Karel HEJDUK. Zpráva z „malých“ registrů – Pemetrexed, Tarceva a Yondelis. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 53-54. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zpráva z „malých“ registrů – Pemetrexed, Tarceva a Yondelis
Název anglicky A report from „small“ registries – Pemetrexed, Tarceva and Yondelis
Autoři POCHOP, Lukáš (203 Česká republika) a Karel HEJDUK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00068779
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky Cancer; targeted therapy; database; pancreas; mesothelioma; soft tissue
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 29. 8. 2013 12:31.
Anotace
Článek prezentuje výstupy z několika registrů České onkologické společnosti pro monitoring efektivity a bezpečnosti cílené léčby. Konkrétně jde o léčbu mezoteliomu, nádorů slinivky břišní a nádorů měkkých tkání.
Anotace anglicky
The article presents outcomes from several registries of the Czech Society for Oncology for monitoring of effectiveness and safety of targeted therapy. Namely it is treatment of mesothelioma, pancreatic cancer and soft tissue sarcomas.
Zobrazeno: 10. 8. 2022 22:05