POCHOP, Lukáš and Karel HEJDUK. Zpráva z „malých“ registrů – Pemetrexed, Tarceva a Yondelis (A report from „small“ registries – Pemetrexed, Tarceva and Yondelis). Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, vol. 26, No 1, p. 53-54. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zpráva z „malých“ registrů – Pemetrexed, Tarceva a Yondelis
Name (in English) A report from „small“ registries – Pemetrexed, Tarceva and Yondelis
Authors POCHOP, Lukáš (203 Czech Republic) and Karel HEJDUK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068779
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Cancer; targeted therapy; database; pancreas; mesothelioma; soft tissue
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 29/8/2013 12:31.
Abstract
Článek prezentuje výstupy z několika registrů České onkologické společnosti pro monitoring efektivity a bezpečnosti cílené léčby. Konkrétně jde o léčbu mezoteliomu, nádorů slinivky břišní a nádorů měkkých tkání.
Abstract (in English)
The article presents outcomes from several registries of the Czech Society for Oncology for monitoring of effectiveness and safety of targeted therapy. Namely it is treatment of mesothelioma, pancreatic cancer and soft tissue sarcomas.
PrintDisplayed: 28/9/2022 02:24