VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Jiří HAVEL. How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University. In 2nd Cyprus International Conference on Educational Research. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University
Název česky Jak studenti reflektují praktickou přípravu ve studiu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU
Autoři VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Jiří HAVEL.
Vydání 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Kypr
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Primární škola; praktická příprava učitelů; reflexe a sebereflexe; oborová didaktika
Klíčová slova anglicky Primary school; practical training of teachers; reflection and self-reflection; didactics
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 1. 11. 2013 15:25.
Anotace
This lecture presented the knowledge from research which aim was to analyze the practical training of students in Faculty of Education. In the analysis of student’s reflection we focus on training in didactics especially. In interpretation we also bring the description of current state of practical training of future primary teachers and also the proposals for its improvement.
Anotace česky
V přednášce jsou prezentovány poznatky z výzkumu, jehož cílem bylo analyzovat praktickou přípravu studentů na pedagogické fakultě. V rozboru studentských reflexí se zaměřujeme především na přípravu v oborových didaktikách. V interpretacích pak přinášíme deskripci současného stavu praktické přípravy budoucích učitelů primární školy a také návrhy pro její zkvalitnění.
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 17:37